Nedskydning af tilfældige cyklister giver 20 års fængsel

Anklager havde krævet livstid, men nævningeting i København mener, at straffen skal ligge lidt lavere.

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) straffes med fængsel i 20 år for blandt andet drabsforsøgene på to tilfældige cyklister på Nørrebro.

Anklager Jens Povlsen havde krævet fængsel på livstid, men nævningetinget i Københavns Byret ville ikke gå helt så højt.

Den 27-årige Billal Nabil Hasan har erkendt skyderiet, der fandt sted i september sidste år.

Dog har han afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Derfor havde han også håbet på en mildere straf, og få sekunder efter fredagens afgørelse valgte han at anke dommen til Østre Landsret.

Det er meget usædvanligt, at personer straffes med fængsel i 20 år.

Som udgangspunkt er den længste tidsbestemte straf fængsel i 16 år, hvorefter det næste trin hedder livstid. Men i særlige tilfælde kan retten altså vælge at lægge sig midtimellem.

I dette tilfælde skyldes muligheden, at skuddene faldt som et led i den københavnske bandekonflikt.

Den omstændighed gør, at straffen kan forhøjes med indtil det dobbelte. Og det var også af den grund, at fængsel på livstid overhovedet kom på tale.

- Jeg er godt opmærksom på, at det kan virke voldsomt i en sag om drabsforsøg, siger anklager Jens Povlsen.

- Men de her bandekonflikter er så ødelæggende for samfundet, at man har bestemt, at forbrydelserne skal kunne straffes meget hårdt.

I fredagens afgørelse landede ti af nævningetingets stemmer på fængsel i 20 år, mens to stemmer pegede på 18 år bag tremmer.

- Jeg havde bedt om livstid, og det mener jeg havde været den rigtige dom, siger Jens Povlsen, der dog stadig har skrevet retshistorie.

Efter alt at dømme er det nemlig aldrig tidligere sket, at en sag om drabsforsøg har udløst hverken livstid eller fængsel i 20 år.

Det var natten til 21. september sidste år, at det dengang 26-årige LTF-medlem bevægede sig dybt ind på den rivaliserende bande Brothas' territorium på Ydre Nørrebro.

Da han ved 01-tiden nåede frem til den yderste del af Nørrebrogade, trak han en pistol, og i løbet af mindre end et minut affyrede han 11 skud.

De første skud var rettet mod en 19-årig mand og to forskellige forretninger, hvor medlemmer af Brothas ofte hænger ud. I den forbindelse var tre personers liv i fare, har Københavns Byret tidligere slået fast.

Ingen af disse tre ofre, den 19-årige mand og to ekspedienter, blev dog ramt.

Herefter løb den tiltalte længere ind mod byen, og ved Den Røde Plads rettede han våbnet mod to tilfældige cyklister.

En dengang 31-årig svensk kvinde blev ramt i ballen, mens en 34-årig mand blev strejfet af et projektil. Den tiltalte har afvist, at han bevidst sigtede mod cyklisterne, men den forklaring har retten valgt at forkaste.

Billal Nabil Hasan var i øvrigt tiltalt for at have forsøgt at dræbe en tredje cyklist, men i det forhold er der sket frifindelse.

Fredagens dom er blot den seneste i en række til det 27-årige bandemedlem, der har været med i Loyal To Familia siden stiftelsen i 2012.

Ved siden af kriminaliteten har han bokset på relativt højt niveau, ligesom han har været i lære som bager hos sin far. Den dømte er gift og er den ældste af en flok på 11 søskende.

En anklager kræver i Københavns Byret et medlem af banden Loyal To Familia (LTF) idømt fængsel på livstid for et vildt skyderi på Nørrebro i København, hvor to tilfældige cyklister blev såret.

Herunder kan du læse mere om fængsel på livstid.

* Fængsel på livstid betragtes som landets strengeste straf og er som udgangspunkt en dom til fængsel resten af livet.

* I gennemsnit bliver livstidsdømte dog løsladt efter 16-17 års fængsel.

* Tidligst efter 12 år kan en livstidsfange blive prøveløsladt. Det er Kriminalforsorgen, der træffer afgørelsen efter indstilling fra fængslet, hvor den dømte afsoner.

* Hvis Kriminalforsorgen skønner, at der er fare for ny kriminalitet, kan ansøgning om prøveløsladelse afvises. Dette kan afsoneren indbringe for retten efter 14 år.

* Før prøveløsladelse af en livstidsfange skal der indhentes en udtalelse fra Retslægerådet om personens farlighed.

* På den baggrund ender nogle fanger med at tilbringe flere årtier bag tremmer. To nuværende afsonere har således siddet i over 30 år.

* Det drejer sig om henholdsvis Naum Conevski, der i 1984 likviderede to unge mænd på Amager, og Seth Sethsen, der året efter begik rovmord på en taxichauffør i Albertslund.

* For øjeblikket afsoner 25 personer en livstidsdom i Danmark. Hertil kommer ubådskaptajn Peter Madsen, der i sidste måned også fik livstid. Den dom er dog anket til landsretten.

Kilder: Ritzau og Kriminalforsorgen