Regeringens buspenge forhindrer ikke lukning af busruter

En ny aftale om regionernes økonomi giver 50 millioner kroner til den regionale bustrafik, der i øjeblikket er stærkt presset i flere regioner.

Men de 50 millioner kroner kommer ikke til at forhindre lukningen af busruter. Det fortæller Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland.

- Det er måske kommet lidt bag på regeringen, at man skal ud at spare på den kollektive trafik i regionerne, men man må bare sige, at det hjælper ikke nok.

- Vi har stadigvæk en stor udfordring med besparelser på den kollektive trafik, og det vil betyde, at vi kommer til at spare på nogle af buslinjerne, siger han.

Sidste uge advarede han om, at man i Region Midtjylland skal skære mere end en tiendedel af de samlede udgifter til den kollektive trafik.

Det svarer til 40 millioner kroner ud af et budget på 343 millioner kroner.

I Region Sjælland har man et hul i den samlede regionskasse på 245 millioner kroner, og her kan det også betyde nedskæringer på den kollektive trafik.

Efter tirsdagens økonomiaftale mellem regeringen og regionerne regnes der nu på, om de ekstra penge kan forhindre, at busruter lukkes. Men regionsrådsformand Heino Knudsen (S) er skeptisk.

- Det er klart, at lidt ekstra penge på den kollektive trafik, det er positivt. Men jeg er lidt nervøs for, at det ikke løser den udfordring, vi står i, og det er det, vi regner på lige nu, siger han.

De 50 millioner kroner skal deles mellem alle regionerne. Men samtidig med at regionerne får penge, skal de fortsat spare én procent af budgettet på den regionale udvikling i det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Samtidig er der taget 600 millioner fra puljen til regional udvikling, som ellers er en pulje, som regionerne kan søge penge fra til den kollektive transport.

De tilførte penge kan derfor vise sig at være en meget lille hjælp, mener Heino Knudsen.

Sammen med de øvrige regioner skal regionen nu regne på budgetterne, og så starter forhandlingen om, hvordan de 50 millioner skal fordeles.

- Set fra min stol er vi jo særligt hårdt ramt, fordi vi bruger så uforholdsmæssigt stor en andel på kollektiv trafik. Men det er der også andre regioner, der gør, og nu skal vi se på, hvordan vi får det gjort bedst muligt, siger Heino Knudsen.

Forhandlere fra Finansministeriet og Danske Regioner er natten til tirsdag nået til enighed om en aftale for regionernes økonomi i 2019.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Udgifterne til sundhedssektoren øges med en milliard kroner i 2019. Dermed vil sundhedsudgifterne i regionerne stige til 114,4 milliarder kroner.

* Produktivitetskravet på to procent på sygehusområdet bliver fjernet. Der indføres en ny model, der skal fokusere på at bringe sundhedssektoren tættere på borgerne.

* Aktivitetspuljen på 1,4 milliarder kroner fjernes. Det har været en slags bonuspulje, der er blevet udbetalt, hvis sygehuse har overgået aftalte effektiviseringskrav.

* Anlægsudgifterne - udgifter til byggeri af alt fra bygninger til veje - bliver sat til 7,4 milliarder kroner i 2019.

* 4,8 milliarder af disse er til det, der bliver kaldt kvalitetsfondsbyggeri. Det dækker over investeringer i nye supersygehuse og til- og ombygninger på eksisterende sygehuse.

* Der bliver tilført 50 millioner kroner til regional udvikling, så udgifterne til regional udvikling stiger til 3,1 milliarder kroner.

* Der etableres en pulje på et stort, trecifret millionbeløb, der skal styrke offentlig-private samarbejder.

* Alle aftaler er samtidig stadig underlagt det, der hedder "det udvidede totalbalanceprincip", DUT. Det dækker over, at staten kompenserer kommuner og regioner, hvis der kommer ny lovgivning, der ændrer deres økonomiske forudsætninger.

Kilder: Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.