Stevns opgraderer turismen

Turisterhvervet skal have et boost på Stevns, og derfor er der nu politisk bevilget penge til to faste stillinger. Onsdag aften godkendte Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer for mod Dansk Folkepartis to medlemmer, at stillingen som turismekoordinator nu bliver permanent. Den bestrides i øjeblikket af Thor Nielsen, der har sæde i Stevns Erhvervsråd. Han er ansat på en to-årig kontrakt, der udløber 31. januar næste år, men efter prøveperioden lægges der nu op til en fastansættelse, skriver DAGBLADET Stevns fredag.

Samtidig har Økonomiudvalget i sidste uge godkendt, at der formentlig fra 1. oktober oprettes en ny stilling som erhvervs- og turismekoordinator i Stevns Kommune. Den nye stilling placeres på rådhuset og skal bl.a. holde styr på de mange lokale initiativer inden for turisterhvervet. Den endelige stillingsbeskrivelse skal godkendes politisk i august.

Formanden for Arbejdsmarkeds-, Turisme- og Erhvervsudvalget (AET): Mikkel Lundemann Rasmussen fastholder, at det er nødvendigt med to fuldtidsstillinger inden for turistområdet.

- Det er ikke et nice to have, men et need to have. Vi har en politisk målsætning om, at turismeomsætningen på Stevns skal øges fra 179 til 400 millioner kroner årligt i 2026 - det svarer til en fremgang i antallet af årsværk fra 207 til 450. Det får vi ikke gratis, og derfor skal vi gang med arbejdet nu, siger han.

Kommunalbestyrelsen behandlede kun sagen om turismekonsulenten, der nu bliver til en fast stilling med en årlig udgift på 550.000 kroner. Her havde AET-udvalget lagt op til at forlænge ordningen med yderligere to år, mens flertallet i Økonomiudvalget fandt, at det er bedre at gøre stillingen permanent. Det betyder samtidig, at hele udgiften til stillingen fremover dækkes af Stevns Kommune, hvor Stevns Turistforening hidtil har bidraget med en mindre andel.

- Det er en god sag på en god dag. At gøre stillingen permanent er et godt signal at sende til de mange aktører i det lokale turismearbejde, sagde Bjarne Nielsen (V).

Dansk Folkeparti var ene om at gå imod fastansættelsen, og Varly Jensen (DF) manglede dokumentation for, at projektet er bæredygtigt.

- Med beslutningen om at gøre ordningen permanent forgriber vi os på de kommende års budgetter, så vi har faktisk ikke nødigt at lave et budget for 2019. I har jo allerede disponeret alle pengene på forhånd, sagde han.