Færgevej - du ærgrer mig

Poul Scheibel, Rådhusvænget 7, 2. sal tv., Frederikssund:

Jeg kører jævnligt ad Færgevej og undrer mig over, hvorfor man kun har lavet dejlige cykelstier, men ikke har lagt asfalt på bil-kørevejen, nu da man alligevel gjorde det vanskeligt for Færgevejs beboere at komme til og fra deres adresser.

Ligeledes undrer det mig, at der på tværs af kørebanerne til Lundevej er udlagt fortov,

som bilerne skal over, når de drejer ad Lundevej.

For mig at se, ligner arbejdet noget en amatør har udført - men måske har kommunen/Teknisk Forvaltning ikke gennemlæst tilbuddet ordentligt, som det åbenbart har været tilfældet med Vinge-kontrakten.