Job og uddannelse efter STU

Marlene Harpsøe, formand for Social- Beskæftigelsesudvalget MF(DF)

Debat:

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) er for unge, der ikke kan tage en almindelig ungdomsuddannelse. De unge, der tager en STU er f.eks. udviklingshæmmet, har en autisme-diagnose eller noget helt tredje.

Unge, der tager en STU, skal ikke parkeres på bænken, hvis de kan tage et job. Derfor har vi i Social- og Beskæftigelsesudvalget arbejdet med, hvordan vi kan sikre, at en færdiggjort STU kan føre til job for dem, der kan.

Det er nemlig ikke alle, der kan tage et job. Nogle er, og skal fortsat være, på førtidspension efter endt STU. Men nogle kan arbejde få timer eller flere - og det at være en del af et fællesskab på en arbejdsplads kan give en højere livskvalitet.

For en del af dem, der godt kan tage et job, fører STU i dag imidlertid ikke til et job. Derfor har et enigt Social- og beskæftigelsesudvalg besluttet at ændre i den såkaldte kvalitetsstandard, som er den guide, som vores personale arbejder efter. Her har vi fået tilføjet, at visitationsudvalget skal vælge et STU-tilbud, der har som formål at fremme den unges mulighed for at komme videre i uddannelse og beskæftigelse.

Det er et vigtigt skridt og i det ligger også, at man bliver bedre til at tænke mere langsigtet på den tid, der ligger efter at den unge har taget sin STU.

På uddannelsesområdet har vi i Dansk Folkeparti på Christiansborg foreslået, at man skaber en overbygning til STU'en, dvs. en ekstra uddannelse, som man kan tage efter STU. Det er et forslag, som vi håber, at vi kan finde et flertal for i Folketinget.