Lokalplan for Fru Lunds Villa på vej

Lokalplanforslaget gør det muligt, at villaen med seks parkeringspladser kan blive udstykket og udlagt til liberalt erhverv og/eller bolig

Forslag til lokalplan for Fru Lunds Villa med tilhørende kommuneplantillæg. Det er, hvad der står på dagsordenen for mødet i teknik-, erhvervs-, plan- og miljøudvalget 4. februar.

Lokalplanforslaget har til formål at udlægge ejendommen til liberalt erhverv og/eller bolig, ligesom planen skal sikre, at 'villaen bevares, og at eventuel fornyelse af bygningen sker i overensstemmelse med bygningens byggestil, materialer og historiske sammenhæng,' fremgår det af udvalgets dagsorden.

Her kan man også læse, at lokalplanen muliggør, at 'villaen med omtrent seks nuværende parkeringspladser kan blive udstykket fra ejendommen, og at 'adgangen til området vil ske via musikskolens parkeringsplads, f.eks. ved oprettelse af en privat fællesvej i forbindelse med udstykningen.'

Når det gælder konsekvenserne af planen bemærkes det, at musikskolen 'vil få cirka seks færre parkeringspladser og få en adgangsvej ind over parkeringspladsen,' og at der på grund af nærheden til musikskolen formentlig i perioder vil være støj.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller til økonomiudvalget og byrådet, at forslaget til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg vedtages og sendes i fire ugers høring.