DEBAT: Brandts forviklinger

Kresten Bergsøe, Farumgård

I indlæg i Furesø Avis 22.1 leverer formanden for Naturpark Mølleåens Venner, Troels Brandt en misvisende udlægning af offentlighedens adgang gennem Farumgård. Den offentlige adgang til Farumgård var en betinget adgang - ikke ubetinget.

Adgangens betingelser fremgår direkte af den tinglyste fredningstekst. Samtlige betingelser har offentligheden ignoreret, i såvel min mormors som min tid som ejer. Kommunen har aldrig levet op til sit ansvar for at gribe ind imod misbrug - hvilket de er forpligtet til. Alt det ved

Brandt godt - men undlader behændigt at forhold sig hertil.

Helt centralt står, at Brandt postulerer, at ejer ikke kunne tilbagekalde tilladelsen til den offentlige adgang. Det har domstolene imidlertid allerede taget stilling til. Den ret har ejer -også det ved Brandt. Brandt støtter sig til en vurdering fra Miljøministeriets side, som han er helt klar over, efterfølgende er underkendt af netop domstolene.

Brandt går endda så vidt, som fejlagtigt at påstå, at Landsretten fandt fejl i byrettens dom - det gør han naturligvis uden at dokumentere sin påstand. Her er slutningen af byrettens kendelse i netop det spørgsmål: På denne baggrund finder retten, at de oprindelige betingelser knyttet til færdselsretten som angivet i Fredningsnævnets kendelse af 23. juni 1947 fortsat er gældende, herunder forbeholdet om tilbagekaldelse af færdselstilladelsen, såfremt færdselstilladelsen mod forventning måtte medføre væsentlig ulempe for ejeren,hvilken betingelse således ikke kan anses for bortfaldet.

Det er ikke være svært at konkludere, at Brandt tager fejl - og i øvrigt hele tiden har gjort det.Ovenstående kendelse er nu stadfæstet af Landsretten efter Furesø Kommune opgav sagen efter 9 måneders overvejelser.

Domstolenes afgørelse medvirker Brandt nu til at omgå, ved på foreningens vegne, at bakke op om Furesø Kommunes fredningsforslag for vores ejendom. Et fredningsforslag som direkte omgår domstolenes afgørelse ved at gennemtvinge den samme offentlige adgang gennem vores private bolig som kommunen aldrig har kunnet regulere, fjerne vores eneste værn mod misbrug og kommunens pligt til at skride ind.

Forslaget er et studie i magtmisbrug- og Naturpark Mølleåens Venner har været med til forslagets udarbejdelse og støtter det som høringsberettiget forening i den kommende fredningsproces. Foreningen er ikke tjent med en formand, der ikke respekterer en domstolsafgørelse og Brandt har som formand for Naturpark Mølleåens Venner gennem årene systematisk

modarbejdet en forhandlet løsning. Brandt har ikke tjent hverken foreningens medlemmer eller borgerne i Furesøs interesse i denne sag.