DEBAT: Børnehaveleder er pludselig afskediget

Søren Jacobsen, Fællesvej 18 Frederikssund

Undertegnede, Søren Jacobsen, er borger i kommunen, men i denne sammenhæng først og fremmest morfar til tre dejlige børn.

De to har gået i Toftelund børnehave og den tredje går der endnu. Jeg er kommet meget ofte i børnehaven og har gjort det gennem ca 13 år.

I alle de år har jeg mødt en leder, der i usædvanlig grad har været til stede.

Igennem disse år, og flere til, har denne leder bevist, at han kan lede en børneinstitution på forbilledlig vis. Og det må være den bedste og den sværeste eksamen, nogen kan bestå!

Og nu har kommunen afskediget ham! Afskedigelsesprocessen har været præget af megen lukkethed og har virket nærmest som et uventet jordskælv, blandt forældre og personale. Alle, jeg har mødt, er i dybt chok. Selv efter orienterende møder med personale og forældre, er der ingen, der forstår, hvorfor tingene er sket, som de er.

Der er simpelthen en række spørgsmål, der bliver ved med at køre rundt i hovedet på mig. Jeg håber meget, at kommunen vil besvare dem, af hensyn til mig selv og alle børnenes forældre.

Det kommer jeg tilbage til.

I de tretten år jeg har kendt denne leder, og i skærende kontrast til den afskedigelse, der har fundet sted, kan jeg kort beskrive ham som en, der altid har været synlig for børn, forældre og medarbejdere. Han har været ude og lege med børnene. Han har siddet inde og har trøstet små børn, som var kede af det, eller som savnede mor. Han har været med til Grevinde Danner løb i Jægerspris søndag formiddag, sammen med alle børn, og som en selvfølge - hele personalet.

Han har været der- for alle! Han har med sit rummelige væsen haft blik for alt hvad, der skete, og på sin egen stilfærdige måde formidlet en frugtbar ro blandt børn og personale. Ubehagelig irettesættelse af børn selv sidst på dagen kan jeg ikke mindes.

I mange år har jeg mødt det samme personale, så det har været som at komme hjem, når et nyt barnebarn er startet i børnehaven Det har været hyggeligt at komme til bedsteforældredag. Det har været hyggeligt at plante blomster om foråret.

Det har simpelthen været rart at komme i Toftelund!

En drømmesituation, som mange andre institutioner i kommunen hellere end gerne ville være i.

Men pludselig er Lederen væk!

Et opslag meddeler, at der er kommet ny leder. Ingen forklaring.

Som morfar ( og selvfølgelig sammen med børnenes forældre), har jeg stort behov for at få at vide, hvad der er sket

Ligger der en række klager fra personale eller forældre, som jeg ikke ved noget om? Eller.!

Der må være sket noget meget alvorligt, siden man bortviser en medarbejder med så kort varsel, som det er sket! Hvad er begrundelsen?

Hvad er årsagen til at kommunen har følt det nødvendigt at bortvise Lederen? Vi er nødt til have sat nogle ord og begrundelser på det skete. Eller er det ledelsen i kommunen, der ikke er i stand til at rumme en pædagogisk leder, der tager ledelsesopgaven så alvorligt, at alle kan lide at komme i den pågældende institution, og forældre uden for institutionen skrives på venteliste for at få lov til at være med?

Jeg forstår det ikke!

Jeg håber meget, at kommunens ledelse af børneområdet, vil bibringe mig den forståelse, jeg lige nu savner meget.