Før lukning: Forældre ønsker svar på 10 spørgsmål

»Da I besluttede jer for at flytte Broengens institutioner til Kokkedal skole, tog I ikke kun en beslutning på vegne af 135 børn og deres familier, som er tilknyttet Broengen. I tog en beslutning, der har stor indflydelse på alle Børnehusene Kokkedals 400 børn og deres familier. Som forældre sidder vi tilbage med en masse spørgsmål, vi ikke kan få svar på. Så derfor, kære politikere, kan I svare os på følgende?«

Sådan indleder Stine Carotta og Casper Bakke et brev til byrådet, hvor de på vegne af en større gruppe forældre i Kokkedal stiller en række kritiske og opklarende spørgsmål til at flytte Broengens institutioner til Kokkedal Skole.

Spørgsmålene lyder:

1.: Hvordan er I nået frem til at en flytning af Broengen kan klares for 18 millioner kroner? Når man kigger på skolens stand og brug i dag, skal der ikke tænkes længe, før man begynder at overveje om dette er nok til at skabe et ordentligt miljø for vores børn.

2.: Spor F på Kokkedal Skole er i dag, som resten af skolen, næsten udelukkende bygget i cement og man har tilmed også en første sal med lokaler. Hvor meget er der afsat til at sikre, at dette lever op til gældende regler for sikkerhed? Er der ligeledes taget højde for at leg for små børn primært foregår på gulvet og ikke ved borde?

3.: På Øst skolen, hvor lokalerne ligger, holder de store klasser til. Hvad har I tænkt jer at gøre ift. at mikse store skolebørn med helt små vuggestuebørn? Hvordan vil man undgå for meget støj og løbende skolebørn, der kan stresse vuggestue og børnehavebørn i deres dagligdag?

4.: I dag tilbydes alle vores børn i Børnehusene Kokkedal ernærende økologiske måltider lavet fra bunden af. Det er med til at sikre, at alle børn på tværs af samfundslag har den bedste base for at lære og udvikle sig. Måltiderne laves i køkkenet i netop Broengen. Hvad skal vores børn tilbydes i fremtiden, og er der budget til at få lavet nyt køkken i en anden institution, så kvaliteten af tilbuddet til vores børn ikke forringes?

5.: I dag sover alle vores børn deres lur i naturskønne og rolige omgivelser. De nye lokaler ligger ud til Holmegaardsvejen og Holmegaardscenteret, ligesom man må man antage, at skoleklasserne stadig leger lettere højlydt i deres frikvarterer - skal Broengens børn nu finde deres ro i trafik-os og larm?

6.: I dag tilbydes alle børn i Børnehusene Kokkedal et naturforløb i det grønne værksted, hvor de blandt andet udvikler deres kompetencer indenfor science. Det grønne værksted er en del af Broengen. Hvordan sikrer I, at vores børn stadig får muligheden for at deltage i lignende forløb, så dagstilbuddets kvalitet ikke forringes?

7.: I dag er der ikke rigtig en legeplads på skolen - og da slet ikke én, der matcher behovene for børnehave- og vuggestuebørn. Hvor meget er der lagt ind i budgettet for at sikre, at områdets børn stadig kan nyde frisk luft og leg, mens de udvikler deres motoriske kompetencer?

8.: I dag er områdekontoret at finde på Broengen, hvor man nyder en central plads i forhold til områdets andre institutioner. Hvor flyttes det hen?

9.: Broengen og Blomsterengen ligger i dag midt i et fantastisk naturområde. Det betyder at selv vores helt små vuggestuebørn ofte kommer på tur ud i naturen. Desuden er det også oplagt for de lidt store børn at besøge blandt andet åen og udforske livet i vandet. Hvordan sikrer I, at vores børn stadig får disse muligheder?

10.: Som vi forstår det, flyttes institutionen for at få 'mangfoldigheden til at trives', og så er en velkommen fordel ved dette, at I sparer i budgettet. Men er dette ikke netop budget-besparelsen og ikke mangfoldigheden, I har haft for øje ved denne beslutning? Eller bunder beslutningen i manglende kendskab til et børnepasningstilbud, som allerede er mangfoldigt, og som netop fungerer som bindeled mellem Kokkedals midte og parcelhuskvartererne i hver ende?

Forældrene slutter af med denne pointe:

»Slutteligt skal I vide, at vi alle sammen er interesserede i at flere vælger Kokkedal skole til, men netop denne beslutning vil få den modsatte effekt. Det er allerede tydeligt at høre på udmeldingerne fra forældrene til børn i Broengen, at størstedelen af de børn, der bor i parcelhuskvartererne, ikke vil flytte med til Kokkedal skole, og derfor bliver Kokkedal skole ikke længere et oplagt skolevalg. Institutionens nuværende placering hjælper også ift. at mindske parcelhuskvarterets forældres frygt for skolevejen. De forældre, vi har været i kontakt med, har i stedet planer om, at børnene skal flyttes til private institutioner tæt på hjemmet, og derved er det oplagt at vælge private skoler i nabokommunerne - det er jo det, de andre forældre gør.«