Skolerne bruger færre vikarer

Der blev ikke brugt nær så mange vikarer i det seneste skoleår, som der gjorde forrige år. Det er en positiv udvikling i den helt rigtige retning, mener udvalgsformand.

Folkeskolernes vikarforbrug er faldet med 5,5 procentpoint siden skoleåret 2016/2017. Der lå forbruget på 19,8 procent, og i skoleåret 2018/2019 var det faldet til 14,3 procent. Og den udvikling skal fortsætte, siger Mikkel Dam (LA), formand i børn- og læringsudvalget.

- Det er super positivt, fordi det betyder, at børnene får den faglige undervisning, som de har krav på. Vi har hele tiden den målsætning, at vi skal nedbringe vores fravær, fordi det betyder højere kvalitet af undervisningen, siger han.

Kurser og sygdom

Faxe Kommune har siden 2014 opgjort brugen af vikartimer ude på alle deres folkeskoler. På den måde har der været et overblik, som de kunne følge år for år.

Men i maj fremlagde børn- og læringsudvalget et ønske om en mere detaljeret oversigt af, hvorfor der overhovedet bliver brugt vikarer.

Det ønske er nu blevet opfyldt.

- Det er vigtigt for os, at det ikke bare er en masse kvantitative data, men at vi også får nogle kvalitative, der fortæller, hvorfor vi har fraværet. For der er stor forskel på, om der skal være vikar ved sygdom, kurser eller noget helt tredje, siger Mikkel Dam.

Forkortet artikel

Netartiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i Sjællandske Næstved torsdag den 30. januar 2020.

Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: www.sn.dk/kobeavis

Det koster 25 kroner for et døgns læse-adgang til alle betalte dele af sn.dk