En smuk juni-hilsen fra Holtug Kridtbrud

Indtil 1972 blev der udvundet kalk og kridt i Holtug Kridtbrud, men nu fremstår det som et helt særligt naturområde, Natura 2000, der er et EU-beskyttet område.

Alle, der landet over har været i besiddelse af en kalender fra Danmarks Naturfredningsforening, har gennem hele juni kunnet frydes over dette smukke sted på Stevns. Det er den professionelle fotograf Niels Thye, der er taget billedet, som viser en morgenstund, hvor solens stærke lys er lige ved at bryde igennem fra øst.

Oplevelsen er vild natur, når du går fra toppen og ned i bruddet, og det fornemmer man tydeligt i Niels Thyes foto i naturkalenderen for 2020.

I mere end 100 år blev der brudt kridt i Holtug, men siden 1972 har bruddet stort set stået urørt. Og i dag kan man gå en tur ned gennem bruddet og ud til vandet.

Kridtbruddet er hjemsted for mange truede og fredede dyre- og plantearter. Man skal derfor passe særlig godt på stedet - og kun gå på stierne og ikke plukke planterne.

Med lidt held kan man se stor vandsalamander og planten gyvelkvæler, som er på den såkaldte rødliste - en liste over de plantearter, der risikerer at uddø i Danmark, hvis ikke vi giver dem særlig beskyttelse.

Gyvelkvæleren er særlig, for dens blade indeholder ikke klorofyl, og derfor kan planten ikke udnytte sollyset til fotosyntese. I stedet snylter den på rødder hos blandt andre tidselplanten stor knopurt og har fået sit navn, fordi den netop udpiner sin værtsplante.

I bruddets bløde, hvide kridt man du være heldig at finde fossiler af søpindsvin, blæksprutter og hajer.