Ønskes ud af byen: Flytning af renseanlæg undersøges

Hørsholm Kommune og Novafos undersøger muligheden for at flytte Usserød Renseanlæg væk fra Hørsholm by

I Hørsholm ligger renseanlægget midt i et villakvarter, men nu skal muligheden for at placere et nyt og topmoderne renseanlæg uden for byen undersøges.

På Miljø- og planlægningsudvalgets møde torsdag blev der givet grønt lys til, at Novafos, der står driften af renseanlægget, nu kan gå videre med en analyse, der mere detaljeret skal undersøge om et nyt renseanlæg kan bygges i Hørsholm - og konsekvenserne af en ny placering.

Et renseanlæg som på længere sigt skal benyttes af de fire kommuner bag Novafos; Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø kommuner.

Lang vej

Der er fortsat et stykke vej til, at et ny topmoderne renseanlæg er en realitet, og det forventes tidligst om ni til 14 år.

"Det er stadigt meget tidligt i processen, og både borgere, fagfolk og politikere vil blive inddraget adskillige gange i årene der kommer. Men hvis vi kan flytte Usserød Renseanlæg væk fra byen, og samtidigt få et lugtfrit, energi-neutralt og bæredygtigt anlæg med minimale gener for miljø og naboer, så er jeg meget positivt stemt," udtaler Jan Klit (K), formand for Miljø- og planlægningsudvalget, i en pressemeddelelse.

Den indledende analyse peger på, at det nye renseanlæg med fordel kan placeres i Hørsholm Kommune i et område uden for byen i god afstand til naboer og med mindst mulig påvirkning af naturområder.

Fremtidssikret fælles anlæg

Èt samlet renseanlæg frem for mange vil også være både billigere og bedre for miljøet, viser Novafos' analyser.

Desuden vil det være billigere at tilpasse et nyt anlæg til at rense for ting som f.eks. af mikroplast, medicinrester mv.

Politikerne i Rudersdal, Allerød og Furesø tager i løbet af februar og marts også stilling til, om Novafos skal gå videre med planen for sammenlægning af kommunernes renseanlæg i Hørsholm Kommune.

"Hvis alle fire kommuner er enige, forventer Novafos at kunne være færdig med analysen i 2021/2022. Dernæst bliver borgerne i kommunerne involveret," oplyser udvalgsformand Jan Klit.

Borgerhøring

Undervejs i processen vil Hørsholmborgerne også blive hørt om projektet. Første gang vil sandsynligvis først være i løbet af 2021/22, når den konkrete plan for projektet skal i offentlig høring.

Derudover kommer der flere miljøvurderinger i offentlig høring. Spildevandschef i Novafos, Jane B. Madsen, siger i pressemeddelelsen:

"Her går vi ind i en fase, hvor analyserne bliver mere konkrete og detaljerede. Det kræver normalt store mængder energi at rense vandet, men fremtidens renseanlæg producerer lige så meget energi, som det forbruger. Selvom det primært er positivt for miljøet, så kan en lukning af renseanlæggene også have negative konsekvenser for de mindre vandløb, som ikke længere får tilført renset spildevand og derfor kan tørre ud om sommeren."

Når planen er færdig, bliver den sendt i offentlig høring, så borgerne også får mulighed for at give deres mening til kende. Et nyt renseanlæg i Hørsholm vil tidligst stå klar i 2029-2030.

Venstre bekymret

Selv om Venstre glæder sig over planerne om at flytte rensningsanlægget til en anden og mindre bynær lokalitet i Hørsholm, ærgrer det partiets Anne Ehrenreich og Fritz Reuther, at det ifølge dem desværre ikke er tanken at lukke anlægget på Håndværkersvinget og er bekymret om Hørsholm som affaldsby.

Ole Stilling, direktør for teknik, miljø, by- og ejendomsudvikling, afviser, at Usserød Renseanlæg skal fortsætte efter opførelsen af nyt anlæg i Hørsholm, men siger, at der etableres en pumpestation på stedet.

"Der er i dag lagt mange rør ned til Usserød Renseanlæg, og det vil kræve en større omlægning af rørene. Derfor er tanken at pumpe vandet derfra og til det nye anlæg vest for byen," forklarer Ole Stilling.

Netop på grund af de mange rør i jorden kan der ikke bygge boliger på området, men der vil sagtens være mulighed for at skabe et aktivt byrum. For pumperne vil være placeret nede i jorden, og der skal nok kun være en mindre ejendom på arealet.