Massiv kritik af københavnsk friskole: Styrelse fjerner tilskud

Problematisk undervisningsstruktur, uhensigtsmæssig indsamling af børneattester og økonomisk rod.

Den privatejede dansk-franske Skole, der er beliggende på Tagensvej i Københavns Nordvestkvarter, får nu frataget sit tilskud på grund af en lang række kritikpunkter.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) har efter en længerevarende tilsynssag frataget skolen dens tilskud per 1. februar i år, da skolen i "alvorlig grad" har brudt friskoleloven.

Samtidig risikerer friskolen at skulle tilbagebetale allerede modtaget tilskud. Det viser en partshøring, som styrelsen har sendt til skolen, og som TV2 Lorry har fået aktindsigt i.

I et skriftligt svar til TV2 Lorry begrunder Stuk sanktionerne således:

- Det er styrelsens foreløbige vurdering, at skolen i alvorlig grad ikke lever op til flere af friskolelovens regler.

- Styrelsen har på det foreliggende grundlag ikke tillid til, at skolens bestyrelse og daglige ledelse kan rette op på forholdene inden for en overskuelig fremtid.

- Det er derfor styrelsens foreløbige vurdering, at der er grundlag for at lade skolens tilskud bortfalde i sin helhed samt for at kræve tilbagebetaling af statstilskud for en periode.

Den dansk-franske Skole, der også har en børnehave tilknyttet, bygger på pædagogiske værdier inspireret af Freinet.

Men mens eleverne ifølge skolelederen på skolen både udvikler ansvar og ejerskab for deres egen læring på den lille skole, så ser Stuk mere skeptisk på skolens tilgang til undervisningen.

De begrænsede undervisningsplaner og elevernes frihed til selv at vælge, hvad de vil undervises i, er dog en af kvaliteterne ved skolen. Det mener skolens leder, Nicolas Guilbert.

Han er meget uenig i punkterne, skolen bliver kritiseret for.

Den dansk-franske Skole arbejder nu for at kunne nå at svare på kritikpunkterne, inden svarfristen udløber 10. februar.

Herefter falder afgørelsen i sagen.