Lejere frygter frit spil for kapitalfondes boligopkøb

Lejerne havde sat deres lid til et politisk indgreb mod udenlandske kapitalfondes mulighed for at tjene hurtige penge ved opkøb og renovering af lejeboliger.

Men onsdag har boligminister Kaare Dybvad Bek (S) indstillet forhandlingerne, fordi han ikke har kunnet opnå enighed om en aftale på Christiansborg.

Det ærgrer formanden for Lejernes Landsorganisation, Helene Toxværd.

- Det giver ingen mening. Det er uforståeligt for os, at det ender med et sammenbrud i en situation, hvor man er kommet så langt i forhandlingerne og har ryddet så mange sten af vejen, siger Helene Toxværd.

Indgrebet skulle sætte en stopper for eksempelvis kapitalfonden Blackstone og dens mulighed for at opkøbe billige lejeboliger, sætte dem i stand og hæve huslejen markant.

Det skulle blandt andet ske ved hjælp af indførelse af en karensperiode.

Det ville betyde, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå syv år, før lejen må stige.

Der var frygt for, at et indgreb ville ramme andelsboliger på en uhensigtsmæssig måde.

Men det problem var angiveligt blevet løst og vejen banet for indgrebet.

Helene Toxværd frygter, at det manglende indgreb vil give los for kapitalfondes opkøb med store huslejestigninger til følge.

- Vi har set, at markedet har været sat lidt på hold her under forhandlingerne.

- Jeg kan være rigtig bekymret for, hvordan reaktionen på det her vil være hos Blackstone og andre, siger landsformanden.

Hun mener, at politikerne må tage en ny runde ved forhandlingsbordet.

- Vores anbefaling er, at de må se at komme tilbage til forhandlingsbordet, ikke bare for lejernes skyld, men for hele samfundets skyld, siger Helene Toxværd.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har opgivet at finde et flertal i Folketinget for et indgreb mod spekulation i lejeboliger.

Det var ellers en del af forståelsespapiret, at det skulle ske. Men der har ikke kunnet findes flertal for et såkaldt spekulantstop. Og uden det stod regeringen af.

Læs her, hvad regeringen havde foreslået i forhandlingerne:

* Spekulantstop: Der indføres en karensperiode, som betyder, at der efter overtagelse og gennemgribende modernisering af en ejendom skal gå syv år, før lejefastsættelse må ske.

* Huslejebremse: Lejen vil fremover ikke kunne fastsættes væsentligt over det lejedes værdi (i praksis op til ti procent over), men vil fremadrettet alene kunne fastsættes til maksimalt det lejedes værdi.

* Grønt energikrav: Der indføres et skærpet grønt energikrav, så ejendommen skal være bragt op på energiklasse C eller med to energiklasser før § 5, stk. 2 kan finde anvendelse.

* Huslejenævn: Regeringen har spillet ud med en række forslag til en styrkelse af huslejenævnene.

* Andelsboliger: Karensperioden på syv år skal ikke gælde, hvis en andelsboligforening omdannes til udlejningsejendom. Det betyder, at andelsboliger ved vurderinger friholdes fra værditabet som følge af karensperioden.

Kilde: Transport- og Boligministeriet.