Flere pædagoger i flere børnehuse

Institutionerne er Børnehuset Bullerby i Ejboparken, Børnehuset Hyrdehøj, Børnehuset Mælkebøtten i Æblehaven, den selvejende institution Børnehuset Solsikken på Astersvej og Børnehuset Wiemosen.

Kommunen har fået et samlet tilskud fra 1. oktober 2019 til 31. december 2022

De ekstre penge skal både bruges til flere pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutionerne.