Debat: Venstre lytter til erhvervslivet

Louise Schack Elholm, MF for Venstre

I Børsen den 20. januar kunne man læse om de bekymringer, som Sydsjællands erhvervsliv har grundet regeringens manglende støtte til Næstvedmotorvejen. Hos Venstre deler vi de bekymringer. Usikkerheden om den nye motorvej viser nemlig klart, at regeringen ikke lytter til de lokale erhvervsdrivende i infrastrukturspørgsmål.

Næstvedmotorvejen er brændende nødvendig for lokale erhvervsdrivende. Når Ardagh Glass Holmegaard eksempelvis har en trafik på mellem 90 og 100 lastbiler hver dag, der ikke kan estimere deres transporttid, så er det klart, at der skal gøres noget nu. I yderste konsekvens betyder en manglende motorvej, at det bliver så svært at føre forretning i lokalområdet, at virksomhederne må flytte deres produktion. Det er yderst skadeligt for Næstved, men også for Danmark, hvis destinationen for flytningen er uden for landets grænser.

Hos Venstre står vi ved de aftaler, vi indgik, da vi sad i regering. Det gælder også for Næstvedmotorvejen. Vi lytter nemlig til det lokale erhvervsliv, da vi ved, at de udgør rygraden for vores lokale velstand. Idet regeringen nu aktivt forårsager spild af produktivitet og penge i Næstved, er det tydeligt, at de ikke ser den sammenhæng.