Furesø står til at skulle betale mere i udligning: "Det er ikke rimeligt"

politik Det er "uholdbart" mener Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) om det udspil til en udligningsreform, som regeringen præsenterede torsdag formiddag. De præcise tal kender offentligheden ikke, for dem vil regeringen først præsentere for Folketingets partier.

Men et offentligt kort er det blevet til fra regeringen, hvor Furesø står til at skulle betale "beskedent" mere til den overordnede udligning, hvor især hovedstadskommunerne ifølge regeringen skal bidrage til en skæv fordeling i Danmark.

Borgmesteren fortæller i en pressemeddelelse, at på ti år er gået fra at aflevere 160 millioner kroner til 320 millioner kroner i 2019.

"En vækst på mere end 100 pct. på bare 10 år," fremhæver han.

"I samme periode er vores beskatningsgrundlag øget med kun 30 procent," lyder det fra borgmesteren, der sætter ord på dagens udmelding.

"Det er helt uholdbart, hvis Furesø skal betale endnu flere penge til udligningssystemet. Vi kender ikke det præcise tal i regeringens oplæg, men ud fra farvelægningen på "Det nye Danmarkskort", som regeringen har præsenteret kan vi se, at vi skal betale endnu mere og også til kommuner med et højere serviceniveau og en lavere skat end vi har. Det er ikke rimeligt," siger Bondo.

Han peger i pressemeddelelsen på, at det først og fremmest er udlingning i selskabsskatter, der giver Furesø udfordringer.

"Fakta er vi gennem udligningssystemet betaler rigtig mange millioner til andre kommuner, hvis økonomi er stærkere end vores på grund af deres høje indkomst på selskabskatter. Det er fint at fremme erhvervsudviklingen, men det giver ikke mening, at vi skal skære ned i vores service til borgerne for at kunne betale penge til kommuner, der er langt mere velpolstrede end os," siger han.

"Vi ønsker, at indtægterne fra selskabsskatter skal tælle mere med i udligningssystemet. Kommuner med gigantvirksomheder og store hovedsæder belønnes ublu her. Vi er ifølge DI Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune. Vores dygtige lokale virksomheder skaber mange nye jobs og samarbejder med vores jobcenter, så vi har en meget lav arbejdsløshed. Men vi kommer alligevel til at tabe penge samlet i udligningsordningen. Vi er nødt til at bede Folketinget om at gentænke denne del af udligningsreformen, og så må vi appellere til, at man tager højde for Furesøs samlede økonomiske situation, hvor vi i dag er hårdt ramt af både udgifterne til udligning og til afdraget på den store gæld fra Farumtiden på 2,3 mia. kr. Hvert år bruger vi næsten 500 mio. kr. eller 20 pct. af kommunens samlede budget på disse to poster, som jo går ud over den service, vi kan give til Furesøs egne borgere," siger Ole Bondo Christensen i pressemeddelelsen.