Skraldespandene bugner af plastik i Hillerød

Siden september har de af Hillerøds borgere, der bor i hus, sorteret plastikaffaldet. Mængderne er så store, at Hillerød Forsyning ikke kan følge med.

Kaffefiltret skal i den grønne beholder, avisen i papircontaineren og ostens indpakning i plastikbeholderen. Selv sorteringen af affaldet fra morgenmaden kan være en videnskab.

Men det ændrer ikke på, at Hillerøds borgere er blevet umanerligt gode til at sortere deres affald. Hillerød Forsyning er blæst bagover af, hvor meget plastik der bliver smidt i beholderne, og det har ført til, at forsyningens skraldebiler ikke kan følge med mængden af plastik.

Derfor har Natur, Miljø og Klimaudvalget bedt forsyningen om at kigge på, om plastaffaldsbeholderne skal tømmes oftere.

- Vi er overvældede over mængden af plastik, der er kommet ind, siger bestyrelsesformand for Hillerød Forsyning Klaus Markussen (V) og fortsætter:

- Forsyningen følger indsamlingen nøje, og det har hele tiden været planen at evaluere plastordningen, også inden det blev taget op i byrådet. Målet er naturligvis at have en så optimal frekvens for afhentning som overhovedet muligt. Men det har været nødvendigt at vente på, at vi havde nok datamateriale til at kunne evaluere, og det har vi nu, siger han.

Affaldsplanlægger i Hillerød Forsyning Vibeke Lei Kristensen står blandt andre for at evaluere på affaldsordningen.

- Vi er kommet flot fra start. Der skal lyde en stor ros til Hillerød borgerne. Vi havde opsat såkaldte potentialetal for, hvor meget vi forventede at indsamle, og der kan vi konkludere, at mængderne har oversteget det. Nu skal evaluere på, hvad vi kan gøre anderledes for at følge med, siger Vibeke Lei Kristensen og fortæller, at plastikken på nuværende tidspunkt bliver afhentet hver femte uge.

Sidste år indsamlede Hillerød Forsyning godt 109 tons plastik. 69,5 tons kom fra de knap 12.000 parcelhuse og rækkehuse i Hillerød kommune, som fik en plastikbeholder i løbet af august og september sidste år. Resten af plastikken er indsamlet fra kommunens etageejendomme, der siden 2016 løbende er blevet en del af affaldsordningen.

Positive tilbagemeldinger

Sorteringssystemet har fået en varm velkomst i Hillerød, fortæller Klaus Markussen.

- Jeg hører mange positive meldinger om, at vi har introduceret denne her plastordning, og mange fortæller mig, at det er blevet meget synligt, hvor meget plast vi egentlig har, som jo tidligere er røget i restaffald. Det også kommet bag på mig, hvor stor en del af husholdningsaffaldet i mit eget hjem, der er plastik. Det har den nye sortering gjort meget tydelig, siger Klaus Markussen.

Og villigheden til at sortere viser, at Hillerøds borgere vil bidrage til at passe på miljøet, mener Klaus Markussen.

- Vi genererer mere affald i husholdningerne, og det er interessant at få det delt op. Det er jo et mål på, hvor gode vi er til at passe på vores miljø. Vi får nogle renere fraktioner ved at få plast ud af restaffaldet. Målet er jo en større genanvendelse, og der bidrager Hillerød flot.

Mange griber knoglen og ringer til kundeservice i Hillerød Forsyning, når de bliver i tvivl om sorteringen. Og det skal de bare blive ved med, lyder opfordringen.

- Har man spørgsmål, så vil jeg anbefale at man ringer til kundeservice. De gør alt for at sikre, at man kan få svar på sine spørgsmål. Vi er jo interesserede i, at det bliver en ordning, man holder af, siger Klaus Markussen.

På Hillerød Forsynings hjemmeside oplyser de, at det også er muligt, at samle plastikken, der er til overs, når beholderen er fyldt, i en klar plastikpose, som kan stilles ud, når beholderen tømmes.

Det er Vestforbrændingen, der indsamler plastikken. Her bliver det vasket, tørret og lavet til granulat, som der kan laves nyt plast af. Det bruges blandt andet til kloakrør, affaldssække, urtepotter og vejpæle.