- Det her er ikke øretævernes holdeplads

- Ja, det er planen, at der skal være boliger. Og et hotel også, siger havnefoged Søren Brink.

Han står let foroverbøjet over en miniaturemodel af Hundested Havn og viser med få håndfagter stedkendt rundt for at svare på et spørgsmål fra en af de mange gæster, som fredag eftermiddag besøger havnens nye planværksted i Kajgaden. Det er herfra, at Hundested Havn vil informere om havnens udvikling og gå i dialog med borgerne. Søren Brink frygter dog ikke at blive overløbet af kritiske røster.

- Det her er ikke øretævernes holdeplads. Slet ikke, siger han og gør status på de henvendelser, han har besvaret på planværkstedets åbningsdag.

Henvendelserne inkluderer et par tilflyttere, som ville vide lidt mere om havnen, enkelte nysgerrige naboer og folk med gode spørgsmål.

- Der er helt klar flest positive tilkendegivelser. En enkelt beboer i Kattegat Strandhave var bekymret over skyggegener, men det er ikke et problem. På visualiseringer af det gamle projekt med en bygning på syv etager var der begrænset skyggeeffekt, men det nye projekt er lavere og vil ikke medføre den slags, siger Søren Brink.

Blandt de positive gæster er Aksel Bjørke, formand for Kivioqs Venners

- Jeg er kommet for at se, hvad havnen har af planer. Vi håber stadig at få Kivioq til Hundested, og de planer karambolerer ikke med Nordmolen, for vi er tiltænkt en hel anden placering i havnen. Men jeg er meget positivt stemt over for planerne med Nordmolen. Det er med til at gøre havnen levende. Havnen er lavet til virksomheder og liv, og den bliver et museum og går i sig selv, hvis der ikke sker noget nyt, siger han.

Nordmolen i fokus

Otte farverige plancher er hængt op på væggen mellem fiskeruser, bøjer og sildekasser. Her kan man se havnens historie og rejsen frem mod i dag, de nuværende rammer og planer, som havnen arbejder under - og som i parentes bemærket er voldsomt mange i følge havnefogeden - mål, strategier og havnens nyeste planer.

Store modeller af havnen i lokalets midte tiltrækker sig mest opmærksomhed, særligt den som har miniaturebygninger opført på Nordmolen. Området, som i dag ejes af havnen og bruges som parkeringsplads og udsigtspunkt, skal udvikles med boliger og erhverv, hvis det står til Hundested Havn. Planerne har affødt stor kritik særligt på de sociale medier fra en gruppe lokale borgere, som mener, at det vil ødelægge havnen, hvis der bygger boliger. De højest råbende kritikere er dog ikke at se i planværkstedet fredag.

- De største kritikere har vi ikke set i dag, men de kommer nok en anden dag, og jeg håber, at vi kan få en god og spændende dialog med dem, når de kan se, hvad projektet indeholder, siger Søren Brink.

Blandt de få kritiske røster i planværkstedet er Susanne og Bolette.

- Jeg har boet her længe og er interesseret i, hvad havnen laver. Jeg synes bestemt ikke om deres planer for Nordmolen. Det er en flot grund, som burde bruges til noget mere karakteristisk, som et arktisk center. Ved at bygge boliger gentager man samme fejl, som andre byer har begået før. Det ødelægger byens image, siger Susanne.

På politikernes radar

To tidligere borgmestre - Bent Sørensen og Steen Hasselriis, udvalgsformand Anja Rosengreen(SF) og den nuværende borgmester Steffen Jensen(S) er blandt de fremmødte, da planværkstedet åbner - et tilsagn om, at havnens udvikling også har stor politisk interesse.

Da borgmesteren indkaldte erhvervslivet til nytårskur tidligere i januar, havde han Nordmolen og havnens midtermole i toppen af listen over væsentlige fokuspunkter i 2020, og i slutningen af sidste år stemte 19 ud af byrådets 21 medlemmer for at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for Nordmolen, efter havnen havde indsendt et nyt byggeprojekt for området. Desuden arbejdes der på en ny lokalplan for midtermolen og en revidering af lokalplanen for trafikhavnen.

- Lige nu er der meget fokus på Nordmolen, og det er forståeligt, men midtermolen bliver en stor del af havnens fremtidige udvikling, siger Søren Brink.

Planværkstedet vil fremover være åbent hver dag men kun bemandet om fredagen.