Kommer cyklende med matematik

Naturfagslærere i Hvidovre skal træde i pedalerne på et par ladcykler og tage børn, pædagoger og lærere fra kommunens børnehaver og indskolingsklasser med ud i nærområdet og inspirere dem til nye undersøgende måder at arbejde med udendørs matematik.

Sådan lyder en idé, som Charlotte Hansen, der er naturfagslærer og -vejleder på Risbjergskolen i Hvidovre, har søgt Novo Nordisk Fonden om økonomisk støtte til at realisere. Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte Risbjergskolens projekt med 1,7 millioner kroner over to år.

- Vi er meget glade for at blive tilgodeset med et så stort beløb - og som den eneste folkeskole. Det giver os mulighed for at optimere matematik- og naturfagsundervisningen især hos de yngste børn og på den måde understøtte den indsats på naturfagsområdet, som skolen har haft fokus på de seneste år, siger konstitueret skoleleder på Risbjergskolen, Lis Apitz og tilføjer:

- Ligesom med vores Newtonroom vil dette projekt ikke alene blive til gavn for Risbjergskolens elever, men også for en stor del af kommunens andre børn. Projektet giver mulighed for at bygge bro mellem børnehaverne og skolen, og det er et område, vi er optaget af i øjeblikket.

Formålet med "Den mobile matematiktjeneste", som er projektets arbejdstitel, er at benytte matematikken til at bygge en bro mellem Hvidovre Kommunes skoler og børnehaver, og det er planen, at der i løbet af to år skal være 700 besøg/ture med børn og medarbejdere fra børnehaver, indskoling og skolefritidsordninger.

Risbjergskolen fik tidligere i år 82.000 kroner fra Villum Fonden til et projekt, hvor bedsteforældre og deres børnebørn fra indskolingen skal lege, konstruere og programmere Lego og skabe opfindsomme løsninger på problemer fra hverdagen.

- Det er virkeligt godt gået af vores dygtige naturfagslærere at udvikle et innovativt matematik-projekt og skaffe penge til at realisere det. Jeg er sikker på, at de udendørs matematik-forløb kan være med til at kickstarte naturfags-interessen hos vores yngste - for nogle endda før de starter i skole, siger Hvidovres borgmester Helle Adelborg.

"Den mobile matematiktjeneste" er et af 16 projekter, der skal styrke børn og unges matematiske og naturfaglige kompetencer, som Novo Nordisk Fonden støtter. Risbjergskolen er den eneste folkeskole blandt modtagerne, der blandt andet tæller gymnasier og universiteter

- Med støtten til projekter om matematik i naturvidenskab og teknologi har det været vores ønske at give børn og unge en endnu stærkere forståelse for, at vi skal bruge matematikken til at undersøge naturen og udvikle teknologien, og det er en stor inspiration at se alsidigheden og den høje kvalitet i de indsendte projekter, siger Berith Bjørnholm, der er leder af afdelingen Naturvidenskabelig uddannelse og formidling i Novo Nordisk Fonden.