DEBAT: Ledige parkeringspladser i Hillerød

debat Mandag den 5. august 2019 bragte Frederiksborg Amts Avis et helsidesindlæg omkring parkeringsforholdene i Hillerød. Bl.a. udtaler direktør Erik Helmer Petersen, C4 at flere parkeringsanalyser viser der er tilstrækkeligt med P-pladser i Hillerød.

Frit efter Storm P. fristes man til at sige, at alle taler om parkeringen i Hillerød, men ingen gør noget ved det. Hvis der er P-pladser nok, er det jo kun et spørgsmål om at fortælle bilisterne, hvor P-pladserne er. Konservative vil derfor foreslå til de kommende budgetforhandlinger, at der afsættes penge til at projektere et elektronisk anvisningssystem, der henviser bilisterne til P-pladserne i Hillerød.

Selve etableringen og finansieringen af P-anvisningen må ske i et samarbejde mellem parkeringsselskaber, ejendomsejere, butikkerne i Hillerød og kommunen. Det er jo alle, som får glæde af anvisningen.

Konservative prioriterer løsning af trafikproblemerne i midtbyen meget højt. Det skylder vi brugerne af midtbyen, uanset om det er beboere eller blot besøgende, som har deres bopæl andetsteds. Midtbyen skal være et trygt sted at færdes, også for de svage trafikanter. Første skridt er at få bilisterne hurtigt hen til P-pladserne. Lad os plukke de lavthængende frugter først.