Pas på: Den smukke skov er farlig

De nye tilfælde med hjernebetændelse efter flåt bid i Tisvilde-området, får sundhed.dk til at orientere om risikoen ved at færdes i skoven, skriver Fredferiksborg Amts Avis fredag:

Efter konstateringen af endnu et tilfælde af hjernebetændelse, som en person med adresse i nærheden af Tisvilde Hegn i Nordsjælland, har pådraget sig efter at være bidt af en skovflåt, får nu sundhed.dk til at udsende en vejledning i, hvordan man kan begrænse risikoen for at få enten hjernebetændelsen TBE eller Borrellia fra skovflåter.

Det seneste tilfælde af TBE har ramt en person med adresse i Holløse. Tidligere er der kommet meddelelse om, at en person med adresse i Vinderød samt en person med adresse i Tisvilde tæt ved Tisvilde Hegns skovbryn har fået TBE. De tre smittede har alle haft deres gang i det sammenhængende skovområde Tisvilde Hegn/Asserbo Plantage. Der foreligger dog en teoretisk mulighed for, at den ene person kan være blevet smittet i forsommeren under et besøg på Bornholm, som er det sted i landet med flest registrerede tilfælde af hjernebetændelse after flåtbid. I Nordsjælland kendes kun to tilfælde fra 2009, hvor smitten menes at stamme fra Tokkekøb Hegn.

Antibiotika virker ikke mod TBE (Tick-borne Encephalitis ), sådan som det gør mod den mere kendte Borrelia sygdom, man kan blive smittet med bid fra en flåt. Om forskellen på de to lidelser skriver sundhed.dk blandt andet:

»TBE forveksles ofte med Borrelia, som er en bakterie og kan behandles med antibiotika. TBE er en virus og overføres allerede få minutter efter, at flåten har bidt sig fast. TBE-virus findes først og fremmest hos små gnavere, særligt mus. Flåten får TBE-virus i sig ved at suge blod fra mus, som indeholder virus.

Der findes ingen behandling for TBE. Kroppen skal derfor selv forsøge at overvinde sygdommen.

Der går som regel 10-14 dage, fra man bliver smittet med TBE, til de første symptomer kommer. Sygdommen deles normalt ind i to faser.

I fase 1, som varer 4-5 dage, har man feber, træthed, hovedpine og muskelsmerter. Derefter forsvinder symptomerne og ca. 75 procent bliver raske.

Hos 25 procent går sygdommen imidlertid over til fase 2 efter ca. 1 uge.

I fase 2 giver TBE-virus hjernebetændelse (encefalit).

Dette giver kraftig hovedpine, svimmelhed, kvalme og opkastninger, nakkestivhed, psykiske symptomer og man udvikler eventuelt kramper og muskelsvækkelse.

Hvis man skal opholde sig i områder med mange flåter, bør man beskytte sig mod bid. Det er vigtigt, at man dækker kroppen med tøj (bukser, lange ærmer, sokker).

Hvis man alligevel bliver bidt, anbefales det at fjerne flåten så hurtigt som muligt. Dette gøres fx med pincet ved, at man trækker flåten ud med en roterende bevægelse.

Når man opholder sig i områder med mange flåter, bør man med jævne mellemrum undersøge huden for flåter.

Der findes en effektiv vaccine mod TBE. Vaccination mod TBE kan overvejes til personer, der er fastboende eller har fast sommerresidens i områder, hvor TBE findes, og som jævnligt færdes uden for stier i skov og krat og erfaringsmæssigt får mange flåtbid.

Hvis der er tale om en aktivitet med særlig stor smitterisiko, f.eks. skovarbejde, eller hvor skoven er det faste tilholdssted for leg, sport eller hobby-aktiviteter, kan vaccination også overvejes. Man kan tale med sin læge om, hvorvidt man bør lade sig vaccinere.

Flåterne findes især fra maj til oktober med højsæson for at blive smittet fra juli til september,« fremgår det af sundhed.dk.

Bag sundhed dk.står Danske Regioner, Sundheds- og Ældreministeriet og Kommunernes Landsforening.