Teaterbygningen skal have ny profil: Et rigtigt kulturhus

Ny profil: Når Teaterbygningen slår dørene op efter endt tagrenovering, er det med en helt ny profil, skriver Køge Kommune i en pressemeddelelse:

Flere oplevelser og færre møder, mere kultur og færre faste indslag er blandt satsningerne, der skal skabe et mere levende hus til glæde for børn, voksne og ældre. En ny bestyrelse kommer til at sætte retningen, der skal gøre Teaterbygningen til kommunens naturlige samlingspunkt for kultur og oplevelser.

Hele Køges grand old Lady, Teaterbygningen, har flere tricks i ærmet. Når den statelige gamle bygning åbner dørene, og igen kan trække fulde huse efter end tagrenovering, er det til en ny og bredere profil.

Et tættere samarbejde med kommunens mange kulturforeninger og en satsning, der i højere grad tilgodeser mange forskellige befolkningsgrupper, kommer til at sende Teaterbygningen ind i det nye årti. Allerede i dag har man satsninger i den retning, som den nye profil gerne vil arbejde videre med, fx i form af konceptet "Børnetime", der serverer kultur for børn, og fællesspisning for børnefamilier.

- Det handler om at vi får mest mulig gavn af de ressourcer, som nu engang er tilgængelige. Derfor er visionen at få mere ud af de rammer vi allerede har, ved at skabe et kontinuerligt fokus på, hvordan vi udnytter faciliteterne bedst muligt og får andre uudnyttede ting i spil. På den måde kan vi stile efter et mere levende hus med arrangementer, oplevelser og fællesskaber, der når ud til mange flere af kommunens borgere, end tilfældet er i dag. Jeg glæder mig til at sætte arbejdet i gang, siger Anders Ladegaard Bork (DF), formand for Kultur- og Idrætsudvalget.

Hos Musikforeningen Bygningen, der er en af Teaterbygningens tætte samarbejdspartnere, ser man frem til arbejdet med den nye profil.

- Det er nogle utrolig spændende tanker, der nu sættes i gang fra Teaterbygningens side. Jeg ser frem til endnu mere samarbejde om at skabe vedkommende kulturoplevelser til glæde for kommunens borgere, siger Jesper Friis, formand for Musikforeningen Bygningen.

Første skridt er at etablere en bestyrelse, der sætter retningen for arbejdet med Teaterbygningens nye profil. Den kommer til at bestå af repræsentanter fra Kultur- og Idrætsudvalget, repræsentanter fra Teaterbygningens samarbejdspartnere, og en repræsentant fra Køge Kommunes Teknik- og Ejendomsudvalg. Bestyrelsen nedsættes først i det nye år.