Borgmester bag 400 borgerlige vielser siden 1. januar 2010

- Jeg husker, at der var en lørdag i september, hvor jeg »tog bryllupsvagten« for en kollega i kommunalbestyrelsen. Da jeg så efter i bogen, var der fire vielser. Ret pænt for en almindelig lørdag. Så kom bryllup nr. fem til, siden seks, syv og otte ... Og på det tidspunkt kendte vi naturligvis årsagen. Den valgte dato var 7.9.13!