OVERBLIK: Der er massiv mangel på klimahandling

En ny rapport fra FN's Miljøprogram (Unep) og DTU i Danmark undersøger afstanden mellem landenes klimaløfter og deres reelle handling.

Der skal skrues markant op for CO2-reduktionerne i det kommende årti, hvis vi skal gøre os håb om at begrænse global opvarmning til 1,5 grader, lyder konklusionen.

Læs mere her:

* Verdens udledning af drivhusgasser er steget 1,5 procent om året i det seneste årti trods øget klimabevidsthed og mange advarsler fra forskere.

* Med den nuværende udvikling ventes temperaturen at stige 3,4-3,9 grader inden år 2100 - med omfattende og ødelæggende konsekvenser.

* På klimatopmødet i Paris i 2015 vedtog verdens lande at ville begrænse den globale opvarmning til 1,5-2 grader.

* Selv hvis alle landes klimaløfter i Parisaftalen overholdes, vil kulstofbudgettet for 1,5 graders-målet være opbrugt før 2030.

* For at komme tilbage på sporet efter ti års passivitet skal CO2-udledningen i 2030 være 15 gigaton lavere for 2 graders-målet og 32 gigaton lavere for at overholde målet om 1,5 grader.

* Det kan oversættes til globale CO2-reduktioner på 2,7 procent årligt i 2020-2030 for at nå 2 grader. Og 7,6 procents reduktion hvert år for 1,5 graders-målet.

* På FN's klimamøde COP26 i Glasgow i 2020 skal landene bag Parisaftalen indmelde nye klimamål. Men målene er frivillige.

* Verdens 20 største økonomier i G20-sammenslutningen står for cirka 78 procent af al udledning. Men syv af landene har ingen planer for at kunne overholde deres egne løfter fra Paris.

Kilde: Unep (FN's Miljøprogram) og DTU: Emissions Gap Report 2019.