EU-kommissær: Sagen om Finanstilsynet er langt fra slut

EU-Kommissionen er langt fra tilfreds med, at kulegravningen af det danske og estiske finanstilsyns håndtering af hvidvasksagen i Danske Bank er droppet.

Det siger EU's retskommissær, Vera Jourová, skriver Information.

Hun kritiserer i skarpe vendinger, at Den Europæiske Bankmyndighed (EBA) har afvist sin egen rapport om lovbrud begået af de to finanstilsyn i hvidvasksagen.

- Danske Bank-sagen er ikke færdig for os, uanset hvad EBA har besluttet, siger hun til avisen.

Som Information kunne afdække mandag, konkluderer EBA's undersøgelseskomité i en hemmeligholdt rapport, at både det danske og estiske myndighedstilsyn med Danske Bank i perioden 2007-2014 var så mangelfuldt, at der i alt er sket "fire brud på EU-retten".

Heraf bærer Finanstilsynet ifølge rapporten ansvaret for de to og det estiske tilsyn for et, mens det fjerde lovbrud var begge myndigheders ansvar.

Undersøgelseskomitéen var ledet af EBA's formand. Derudover bestod den af seks bestyrelsesmedlemmer bistået af den europæiske myndigheds embedsmænd.

Men da komitéen indstillede sin rapport til godkendelse i EBA's bestyrelse, der består af repræsentanter fra de 28 EU-landes tilsynsmyndigheder, blev den nedstemt.

- Med denne beslutning har EBA undermineret sin egen troværdighed, siger Vera Jourová til Information.

- Men jeg vil sikre, at sagen ikke bliver fejet ind under gulvtæppet.

Hun henviser til, at EU-Kommissionen har indledt en traktatkrænkelsessag mod Danmark og Estland for ikke at have implementeret EU's fjerde hvidvaskdirektiv. Det skulle have været gjort til national lov inden juli 2017.

- Det er vigtigt, at der bliver lært af Danske Bank-sagen, og at finanstilsynet på nationalt niveau er på linje med EU-lovgivningen, siger hun.

I en pressemeddelelse skrev Finanstilsynet mandag, at det ikke har brudt EU-retten i sagen om Danske Bank.

- Det forhold, at det afviste udkast nu er lækket til nyhedsmedierne, ændrer ikke på EBA's endegyldige konklusion om, at der ikke er sket brud på EU-reglerne, skrev tilsynet.