Underdirektør i Skat godkendte regnskaber trods svindelsag

Selv om Skat kendte til svindel på udbytteområdet, blev regnskaber fra området fortsat godkendt.

To gange valgte en underdirektør i Skat at godkende og underskrive et regnskab for området for udbytteskat, selv om der kort forinden var opstået mistanke om svindel.

Det fremgik tirsdag af en afhøring for den kommission om Skat, der skal se på den nedlagte styrelses håndtering af området med udbytteskat.

Tirsdag anerkendte den daværende underdirektør, René Frahm Jørgensen, ved sin afhøring, at der burde have været mere opmærksomhed på sagerne.

Den første sag opstod i juni 2015. Her modtog Skat en anonym henvendelse om potentiel svindel med udbytteskat. En af Skats medarbejdere blev mistænkt for at svindle med udbytteskat.

René Frahm Jørgensen var underdirektør for blandt andet området for udbytteskat. Han blev derfor orienteret om sagen. Men han godkendte og underskrev få dage efter et månedligt regnskab, uden at der stod noget om mistanken om svindel.

Hen over sommeren kom endnu en sag i fokus. Denne gang om svindel for flere milliarder kroner med refusioner af udbytteskat. Sagen fik i august Skat til at stoppe al udbetaling af refusion for udbytteskat i afmagt.

Situationen til trods anbefalede René Frahm Jørgensen få dage efter, at udbetalingerne blev genoptaget. I slutningen af måneden fik yderligere et regnskab René Frahm Jørgensens godkendelse og signatur.

Regnskabet indeholdt en henvisning til den mulige svindelsag. Men det blev afsluttet med, at "indtægter og udgifter findes rimelige".

Kommissionens udspørger, Jens Lund Mosbek, spurgte tirsdag René Frahm Jørgensen, hvordan det hang sammen?

- Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke, lød svaret.

René Frahm Jørgensen forsvarede sig med, at kontrollen efter hans opfattelse lå hos en anden afdeling i Skat.

Han svarede flere gange, at hans underskrift og godkendelse ikke betød, at han selv førte kontrol med, at hvad der stod i regnskabet, var korrekt.

- Jeg gik ud fra, at mit kontor havde den underliggende dokumentation på det område, svarede han.

Adspurgt hvad formålet med hans godkendelse var, svarede han, at det viste, at afdelingen kunne stå inde for regnskabet.

- Jeg var ikke bevidst om, at der var fejl i det, jeg underskrev, sagde René Frahm Jørgensen.