S-formand om vejaftale: Kun forholdt mig til trafiksikkerhed

Da Gunver Jensen mandag den 14. januar skrev under på tillægsaftalen om vejen mellem Raklev og Herredsåsen, havde hun fra borgmesteren fået det indtryk, at arbejdsgruppen mod vejens linjeføring, var for aftalen. Det bekræfter Socialdemokratiet i Kalundborgs gruppeformand over for Nordvestnyt.

Fortalte Martin Damm dig, at arbejdsgruppen, selv om den ikke har fået alt, hvad den ønskede sig, ville være tilfreds, hvis den fik det her, underforstået indholdet af tillægsaftalen?

- Det lyder rigtigt, svarer hun.

Efter aftalen blev indgået, har arbejdsgruppen dog givet klart udtryk for, at den ikke er tilfreds med aftalen, og at den fortsat ønsker en ændret linjeføring.

Havde du skrevet under, hvis du havde vidst, at arbejdsgruppen var imod?

- Det er jeg bestemt ikke sikker på. Så havde jeg nok set anderledes på det, men jeg ville stadig gerne skrive under på at tilføre flere penge til trafiksikkerhed, siger Gunver Jensen, der selv var til stede på borgermødet om vejen i Raklev mandag eftermiddag.

Borgmester Martin Damm (V) afviser at have taget arbejdsgruppen til indtægt i forbindelse med aftalen.

- Det, jeg har sagt, er, at de isoleret set ville være glade for trafiksikkerhedstiltagene i aftalen, men at de stadig ønskede vejen flyttet. Men jeg har også udtrykkeligt sagt flere gange, at arbejdsgruppen ikke skal tages til indtægt for trafiksikkehedstiltagene. Det er noget, vi beslutter og tager ansvar for politisk. Det andet ville være helt urimeligt, og det har jeg også fortalt arbejdsgruppen, siger borgmesteren.

For Gunver Jensen er det vigtigt at pointere, at hun kun har skrevet under på ekstra penge til trafiksikkerhed.

- Jeg har kun forholdt mig til flere penge til trafiksikkerhed. Jeg har ikke taget stilling til, hvordan pengene skal udnyttes.

Dermed siger hun også, at hendes parti endnu ikke har taget stilling til, om de vil stemme for vejen på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde.

- Nu samler jeg min gruppe, og så tager vi stilling. Vi har hele tiden sagt, at vi er utilfredse med, at linjeføringen ikke er blevet diskuteret, siger hun.