Fejlprioriteringer rammer københavnerne hårdt

Ninna Hedeager Olsen

Af teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL)

København er en by i vækst, og det stiller store krav til vores investeringer i infrastrukturen. Samtidig er det kun få årtier siden, København var økonomisk udfordret, hvilket betyder, at mange områder af byen har brug for et løft. Den kombination giver et usædvanligt stort behov for anlægsinvesteringer på teknik- og miljøområdet.

Desværre har flertallet bag kommunens budget for 2019 i Økonomiudvalget besluttet at skære 564,8 mio. kr. i teknik- og miljøområdets anlægsramme. Enhedslisten stemte imod denne beslutning, da vi ikke mente at konsekvenserne var godt nok belyst. Vi ville gerne have undersøgt, om man bedre kunne sætte anlægsprojekter i stå inden for andre områder.

I sidste uge kom konsekvenserne af beslutningen til at stå tindrende klart, da Teknik- og Miljøudvalget blev tvunget til at sætte næsten halvdelen af forvaltningens anlægsprojekter i stå. Den beslutning har kæmpe konsekvenser lokalt, og på flere områder stiller jeg mig uforstående over flertallets prioriteringer.

Blandt andet har partierne bag næste års budget valgt at prioritere en række projekter, der sigter på at skabe bedre parkering for bilisterne. Havde det stået til Enhedslisten, havde vi prioriteret anderledes. Alene i Brønshøj og Husum er der en række projekter, vi hellere havde set blive gennemført. Særligt i Tingbjerg, hvor der var planlagt forbedrede cykelforhold og en stiforbindelse til Helsingørmotorvejen, ser vi nu konsekvensen af prioriteringerne.

Også kulturlivet og miljøet rammes, når man sætter Bellahøj Friluftsscene og arbejdet med genopretning af vandkvalitet i søer og åer på pause.

Desværre er det i sidste ende københavnerne, der taber, når flertallet bag budgetaftalen beslutter sig for, at en række vigtige projekter bliver sat på pause.