Landsretten skærper straf til fynsk selvmordslæge

Østre Landsret hæver straffen fra 40 dage til 60 dage betinget fængsel til læge for bistand til selvmord.

Den pensionerede læge Svend Lings er onsdag blevet idømt 60 dages fængsel for medvirken til selvmord.

Dermed har Østre Landsret skærpet straffen til den 77-årige tidligere overlæge.

26. september sidste år blev han idømt 40 dages betinget fængsel af Retten i Svendborg.

Svend Lings ankede dengang byrettens dom til frifindelse. Han argumenterede med, at han blot havde gjort brug af sin ytringsfrihed og bistået med råd og vejledning, som var frit tilgængelig på internettet.

Statsadvokaten ankede omvendt byrettens dom til skærpelse.

Anklager Jesper Rubow, Statsadvokaten i Viborg, sagde i sin procedure, at lægens handling klart var et brud på straffelovens paragraf om medvirken til selvmord.

Han kaldte sagen for en af de groveste i dansk retshistorie om medvirken til selvmord. Anklageren mente, at byrettens straf skulle hæves til ét år.

Efter domsafsigelsen er det en skuffet Svend Lings, der møder pressen.

- Jeg havde jo håbet på frifindelse. Så ville aktiv dødshjælp jo i praksis være indført i Danmark. Men sådan gik det ikke, siger han.

Svend Lings er med i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp. Han anser det for en menneskeret, at eksempelvis uhelbredeligt syge skal have lov til at tage sig selv af dage.

Lings mener dog ikke, at det gør "den store forskel", om han får 40 eller 60 dage.

- Det er jo stadig en betinget dom, siger han.

Men dommen får ham til at overveje at søge om lov til at indbringe sagen for Højesteret.

- Det er det principielle i det. Hvor går grænsen mellem medvirken og ikke medvirken til selvmord.

- Jeg har jo bare talt og skrevet med folk. Er det kriminelt? Jeg troede, det var lovligt i et demokrati, siger han.

I byretten blev Svend Lings frifundet for ét ud af tre anklagepunkter, men landsretten fandt det bevist, at Lings havde ydet bistand i alle tre sager.

En medtiltalt tidligere overlæge, 83-årige Frits Schjøtt, blev ligeledes kendt skyldig i medvirken til selvmordsforsøg.

Han fik sin straf forhøjet fra 14 dage til 20 dages betinget fængsel.

Svend Lings offentliggjorde sidste år en selvmordsmanual på internettet. Her beskriver han forskellige medicinske præparater, der i de rette doser kan bruges til at tage sit eget liv.

Han benyttede sig af lejligheden til at få det sidste ord, inden dommere og lægdommere skulle votere.

Her anklagede han politikerne for at være ude af trit med befolkningens ønske i forhold til at lovliggøre aktiv dødshjælp.

Hvis sagen skal videre til landets højeste retsinstans, kræver det en særlig tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.