DEBAT: Ingen vej udenom separering af spildevand og regnvand

Af Svend Erik Christiansen (S), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Fritz Reuther (V) skriver som reaktion på mit tidligere indlæg om, at der ingen vej er udenom at Hørsholm må separatkloakere hele kommunen over en årrække.

Fritz henviser til et EU-direktiv, der siger, at man i et vist omfang må tåle, at der udledes urenset spildevand i Øresund. Her må vi konstatere, at vi i Socialdemokratiet er helt uenige.

Vi mener ikke, at der overhovedet skal udledes urenset spildevand i Øresund, selv om det kun sker i forbindelse med store regnskyl, uanset hvad EU måtte mene.

I den sammenhæng må vi også pege på, at de øvrige kystkommuner langs Øresund i lighed med Hørsholm også udleder urenset spildevand - det gør jo ikke situationen bedre.

Fritz skriver, at "alle vandeksperter" er enige om, at det ikke kan undgås, at der udledes urenset spildevand ved store regnskyl. Det er nok en sandhed med modifikationer.

I separatkloakerede områder løber regnvand og spildevand nemlig i hver deres kloaksystemer. Regnskyl påvirker ikke spildevandssystemerne, så i separatkloakerede områder udledes der ikke urenset spildevand til Øresund.

Så alt i alt. På langt sigt er der ingen vej udenom separering af spildevand og regnvand. Det kan betyde omkostninger for de enkelte grundejere.

Det er derfor jeg foreslår, at vi prøver at påvirke vores moderpartier Socialdemokratiet og Venstre i folketinget, så de kan få muliggjort, at alle grundejere kan få belånt en sådan omlægning af kloakkerne på egen grund på en rimelig og billig måde.