DEBAT: Løsning på ulækkert badevand i Øresund

Af Fritz Reuther (V), medlem af Miljø- & planlægningsudvalget samt Hørsholm Kommunalbestyrelse:

I anledning af socialdemokraten Svend Erik Christiansens indlæg, hvor han konkluderer, at urenset spildevand i Øresund dels er uetisk dels ikke kan afhjælpes, fordi husejerne ikke kan betale for tagvandsseparation, således som lånemulighederne og lovgivningen er i dag, har jeg følgende kommentarer:

Bortset fra EU's vanddirektiver stilles der ikke i dag bestemte krav om en minimumskvalitet til badevandet i Øresund, hvorfor det nok er mere rigtigt at kalde det ulækkert i stedet for uetisk at bade, når der er sket udløb af urenset spildevand til sundet.

Alle vandeksperter er enige om, at uanset hvilke løsninger man vælger for at undgå overløb fra bygværkerne til Øresund, når der sker skybrud, kan dette kun undgås i et vist omfang.

Man skal også tage i betragtning, at selvom der er vinterbadere hele året, så er badesæsonen for de fleste fra 1. maj til 1. oktober - og det er jo frivilligt om man vil hoppe i, hvis det i dagen efter et kraftigt regnskyl ser grumset ud, eller strømforholdene er for farlige.

I år har det kun været tilfældet en fem-seks gange, for det badehold jeg tilhører.

Med hensyn til den umulige finansiering er der en anden løsning, nemlig at vi holder op med at rense spildevand fra Rudersdal og Fredensborg kommuner, som udgør 31 procent af den årlige rensningskapacitet.

Hvis det skulle blive nødvendigt, kan dette kombineres med større dimensioner på rørsystemerne og anlæg af et forsinkelsesbassin på marken nord for Sophienberg, hvor vi i forvejen har nedgravet trykledningen fra pumpestationen på Bukkeballevej.