Debat: Skole er også elever og forældre

Ishøj kommune skal fortsat udvikle folkeskolen. Unge fra Ishøj skal have de samme fremtidsmuligheder, som unge fra alle andre dele af Hovedstaden.

Skolerne i Ishøj kommune er blandt de skoler i landet, der - med udgangspunkt i vores mangfoldige befolkningssammensætning, flytter eleverne mest fagligt i løbet af deres skolegang.

Men der er fortsat brug for, at hæve de faglige præstationer, så børn og unge fra Ishøj står med de samme muligheder efter endt skolegang, som deres jævnaldrende fra F.eks. Nordsjælland.

Skolebestyrelserne - og dermed forældrene kan med fordel inddrages endnu mere i udviklingen af vores fælles folkeskole. Det håber vi på, bliver en naturlig del af det fremtidige udviklingsarbejde i Ishøj kommune.

Vi skal nemlig have endnu mere fokus på udviklingen af folkeskolen i Ishøj. Den lokale folkeskole skal være et aktivt tilvalg for alle forældre, og ikke et fravalg for næsten hver fjerde elev, som vi ser det i dag. Det kalder på politisk interesse og vilje til at satse på de gode erfaringer fra kommunens forskellige folkeskoler, og bringe dem aktivt i spil. Det vil vi samarbejde om.

Ronnie Efland

Formand for skolebestyrelsen på Gildbroskolen

Henriette Ritz Kylmann

Forkvinde for skolebestyrelsen på Vejlebroskolen

Merete Amdisen (S)

Byrådsmedlem, Ishøj