Stor ballade om flytning af travlt fodgængerfelt

Flere butikker på Hovedvagtstræde mener, at flytningen af fodgængerfeltet ved stationen har kostet dem omsætning.

Da jernbanesporene langs Jernbanevej blev renoveret i 2019, opstod der en mulighed for at flytte fodgængerfeltet fra en placering tættest på Hovedvagtstræde til en ny placering nærmere Bramstræde.

I samme arbejdsgang blev fodgængerfeltet udvidet på vestsiden af Jernbanevej, og det gav en bedre adgang til både Bramstræde og Hovedvagtstræde for fodgængere. Desuden blev der lavet nye parkeringsbåse, hvoraf to blev placeret tæt på Hovedvagtsstræde nær Café Kringlen.

Det har muligvis ændret svenskernes vej fra færgerne ind i Helsingør, og det var emnet for en sag i By-, Plan- og Miljøudvalget på det seneste måde. Uden at der blev taget beslutninger i sagen.

Klagerne kommer fra forretningsdrivende på Hovedvagtstræde. De påpeger, at parkeringspladserne nær Hovedvagtstræde ofte er optaget af større kassevogne og lastbiler, som dækker for udsynet fra stationsudgangen over mod Hovedvagt- stræde. Derfor ser svenskerne ikke den mulighed for at gå ind i Helsingør, og da fodgængerfeltet samtidig er tættere på Bramstræde, flytter det svenskernes bevægelsesmønstre.

En optælling af mennesker på en hverdag og en dag lørdag i slutningen af august viser, at der i hverdage sker en ligelig fordeling af de lette trafikanter. I weekenden er der en overvægt af gående i Bramstræde. Hvordan situationen var før ændringerne af fodgængerfelt og parkeringspladser kendes ikke, og coronaens indvirkning på omsætningen i Helsingørs handelsliv indgår ikke i sagsfremstillingen.

Dyrt at ændre

Et ønske om at lukke Hovedvagtstræde for biltrafik vurderes til at være svær, fordi der er en del trafik ad Strandgade i løbet af en dag - bilister søger efter parkeringspladser, og hvis de alle skal ledes videre ad Strandgade til Havnegade, vil det øge biltrafikken i den nordlige del af Strandgade, og det er uønsket, vurderer forvaltningen.

Politikerne har - teoretisk - en mulighed for at anlægge to fodgængerfelter på Jernbanegade for at tilgodese ønsket fra forretningerne i Hovedvagtstræde, men Lokalbanen ønsker ikke to krydsninger af skinnerne på så kort en strækning, og det er uhensigtsmæssigt for bilister at have to fodgængerfelter med cirka 32 meters mellemrum. Derfor skal det nye fodgængerfelt fjernes, hvis politikerne ønsker at gå tilbage til den gamle placering - udgiften vil være 600.000 kroner.

Sagen endte som en orienteringssag, men dog med det varsel, at der i 2022 og 2023 er afsat midler til en renovering af Hovedvagtstræde og Bramstræde og et bredere fortov på den vestlige side af Jernbanevej. En fornyelse af vejbelægningerne kan laves, så de markerer, at der er flere indgange til byen fra færgeterminalen og stationen, fremgår det af sagsfremstillingen.slot