Ny bid af Røsnæsvej renoveres inden nytår

Stykket af Røsnæsvej, der løber fra Jernholtparken til Kysttoften skal renoveres for 2,5 millioner kroner. Det besluttede teknik- og miljøudvalget på deres seneste møde, hvor politikerne tog stilling til to forskellige modeller for en renovering.

Valget faldt på model 2, der betyder, at vejbredden på den omtalte 550 meters strækning indsnævres til syv meter, og at der etableres en sti på begge sider af vejen på mindst 1,8 meter, hvor der både bliver plads til cyklister og fodgængere, der får hver deres sti.

Det gøres ved at flytte kantsten og eksisterende vejbrønde ind mod vejmidten, så stierne bliver mellem 1,8 og 3 meter bredde.

Formålet er blandt andet at gøre strækningen mere tryg for de bløde trafikanter, der lige nu er henvist til en sti, der varierer meget i bredde, og som nogle steder er meget smal med en bredde på 1,6 meter og derfor ikke overholder kravene til en fællessti.

Borgere er i tvivl om, hvem der må bruge stien

Kommunen har modtaget en del henvendelser fra borgere, der er i tvivl om, hvorvidt der er tale om en cykel-, gang- eller fællessti.

- Der bliver en optrukket linje, så fodgængerne er på den ene side, og cyklisterne på den anden, forklarer formand for teknik- og miljøudvalget Jakob Beck Jensen (V), der også forklarer, at en indsnævring af vejen vil øge sandsynligheden for, at billisterne overholder hastighedsgrænsen på 60 kilometer i timen.

Den første model, som er blevet bortkastet var betydeligt billigere med en pris på 1,4 millioner kroner. Den indbefattede også en indsnævring af kørebanerne, men her var forslaget at beholde den nuværende stibredde og gøre stien til cykelsti, hvilket dog ville betyde, at fodgængere skulle benytte cykelstien, og at vejreglernes anbefalede cykelstibredde ikke kunne overholdes visse steder.

Vejarbejde sættes igang i november

Projektet omfatter ny belægning på både kørebane og cykel- og gangsti, ligesom der er sat midler af til at oprette kantsten, afmærke kørebanen og opgradere belysningen.

Renoveringen af Røsnæsvej er et af de projekter, der foretages i forbindelse med, at kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at fremrykke anlægsbudgettet til vejvedligeholdelse i byområder i 2021 til 2020, og opgaven kan løses inden for det afsatte anlægsbudget til vejvedligeholdelse i byområder i 2020 og 2021.

- Det er nogle ekstra midler, vi har i år, som betyder, at projektet kan blive lavet, siger formanden.

Renoveringen går allerede i gang i november og forventes at tage cirka halvanden måned.

Jakob Beck Jensen forventer ikke, at hele vejen skal spærres i forbindelse med vejarbejdet.

Han forestiller sig, at der vil være en kort periode, hvor den ene vejbane vil være spærret, og trafikken derfor vil blive styret med lysregulering.