Vallensbæks farligste vejkryds – noget må gøres

Søren Wiborg (S), Medlem af kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune

Der er desværre sket endnu et alvorligt færdselsuheld i krydset Vallensbæk Torvevej og Sdr. Ringvej. Ingen tvivl om, at det er kommunens farligste og mest uheldsbelastede kryds – formentlig Vestegnens mest uheldsbelastede kryds.

Heldigvis kan formanden Jan Høgskilde (K) Teknisk Udvalg i Vallensbæk berolige os alle med: ”Politiet siger, at der ikke er noget i vejen med krydset! ” Den påstand søger Socialdemokratiet så efterprøvet og har søgt aktindsigt i korrespondancen både hos Vestegnens Politi og Vallensbæk Kommune i al korrespondance vedr. vejkrydset i de seneste fire år.

Der er dårlige oversigtsforhold når man kommer fra Sdr. Ringvej og skal dreje til venstre ad Vallensbæk Torvevej mod centret. Man skal relativt langt frem for at se, om der er modkørende i yderste vognbane. Der er også mange bilister, som ikke helt forstår repetitionssignalet for venstresvingende fra Vallensbæk Torvevej mod Ishøj. Det kan undre meget, at politiet ikke har nævnt de forhold, hvis Vallensbæk kommune har nævnt det for politiet.

Det er nemlig kommunen, som er vejmyndighed og kan fastsætte hastighed, trafiksignaler m.v. Det skal dog godkendes af politiet, men hvis ellers begrundelserne er i orden, hvilken interesse skulle politiet så have til ikke at give tilladelse. Politiets eneste bekymring er fremkommeligheden, og den bliver næppe begrænset i at lave krydset mere trafiksikkert.

Socialdemokratiet ser gerne, at krydset indrettes med ”tvungen” venstresving før ligeud kørsel på Sdr. Ringvej. Det er en løsning politiet har givet tilladelse til i stort set alle uheldsbelastede kryds på Vestegnen, så der er ingen grund til at tro, at de ikke imødekommer et sådan forslag fra Vallensbæk kommune.

Der er selvfølgelig også bilister, som kører råddent og er årsag til ulykker, men det er næppe hele forklaringen.

Kom nu i gang. Der er ingen grund til at afvente ombygning af krydset til Letbanen kommer i 2025.