Entreprenør droppet efter kritik: Nu skal farligt stillads pilles ned

BYGGERI: Henneberg Stilladser er færdig på skolebyggeriet i Ølsted og skal nu fjerne det stillads, som har været centrum for et væld af kritik og påbud.

Den omfattende ud-, om- og tilbygning af Ølsted Skole skal fremadrettet udføres uden Henneberg Stilladser. Efter mange uger med tvivlsomme tilsynsrapporter, stribevis af påbud og hård kritik af det stillads, som virksomheden har stillet ved Ølsted Skole, har totalentreprenøren på skolebyggeriet - T.T. Tømrer og Snedkervirksomhed - valgte at droppe stilladsvirksomheden. Det betyder samtidig, at det farlige stillads pilles ned. Det oplyser bygherren, Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

- Den seneste tids omtale af byggeriet ved Ølsted skole og sikkerheden omkring det opstillede stillads på byggepladsen har ikke været tilfredsstillende for hverken kommunen, skolen eller de, der arbejder på stedet. Det får nu hovedentreprenøren til at skifte leverandør og sætte et andet stillads op ved skolen. Vi er tilfredse med, at der nu er valgt en anden løsning, siger Niels Milo Poulsen, direktør i Halsnæs Kommune.

Byggeriet har i følge direktøren stået stille siden 13. oktober, mens kommunen, totalentreprenøren, stilladsvirksomheden, fagorganisationen 3F Frederiksværk/Frederikssund, brancheforeningen Stilladsarbejdernes Landsklub på flere dialogmøder har forsøgt at finde en løsning.

- Vi glæder os over, at der nu er fundet en god løsning på den fremadrettede byggeproces og ser frem til, at Ølsted skole får gennemført den tiltrængte renovering og udbygning, siger Niels Milo Poulsen.

De 10 påbud

Beslutningen om at droppe Henneberg Stilladser bliver bakket op af 3F Frederiksværk/Frederikssund. Det var den faglige konsulent i fagorganisationen, Niclas Bannebjerg Nanboe, der i august første gang slog alarm om det kritisable stilladsarbejde på skolen.

- Det er en beslutning, som vi bakker op om, siger Niclas Bannebjerg Nanboe.

Siden august har Arbejdstilsynet været på fire tilsynsbesøg på byggepladsen på skolen. Det har resulteret i 10 påbud og et forbud, fordi stilladsvirksomheden har brudt arbejdsmiljølovgivningen på en stribe områder.

På et tilsynsbesøg gik to arbejdere blandt andet rundt oven på stilladsets tagoverdækning på tynde plastplader uden nogen form for sikkerhedsforanstaltninger.

Bedre bliver det ikke, hvis man læser redegørelserne fra Stilladsarbejdernes Landsklubs tilsyn på stedet. Her fremgår det, at stilladset er i fare for nedstyrtning, har påkørselsskader, står på brønddæksler, har huller i dækningen og revner i konstruktionen.

Virksomheden har givet udtryk for at have løst problemerne og lovet at fremvise konstruktionsberegninger for stilladset, men ingen af delene er sket. 3F er derfor opmærksomme på, at den nye leverandør har styr på tingene.

- At fjerne entreprenøren ændrer ikke på det udgangspunkt, vi har lagt for dagen. Når man har stilladser af den karakter, så skal der forelægge lovpligtigt dokumentation. Det vil også være gældende for den fremtidige entreprenør. Planerne skal være på plads fra start. Det håber jeg, at man har lært af sagen her, siger Niclas Bannebjerg Nanboe.

Gjort, hvad vi kunne

De mange påbud har gjort indtryk på direktionsgangen i Halsnæs Kommune.

- Det er naturligvis bekymrende, at Arbejdstilsynet har måttet besigtige det og ad flere omgange har påtalt, at forholdene ikke har levet op til kravene. Derfor er vi glade for, at hovedentreprenøren nu vælger en anden stilladsleverandør, der fjerner enhver tvivl om sikkerheden, så byggeriet kan fortsætte som planlagt, siger Niels Milo Poulsen og giver udtryk for, at det er bekymrende, at arbejdstilsyns beslutninger ikke er blevet fulgt fuldt ud.

Selvom sagen har strakt sig over tre måneder, så mener han dog ikke, at kommunen kunne have reageret før eller anderledes.

- Det er hovedentreprenøren, der har ansvaret for at sikre, at man lever op til de krav, der er. Vi har som bygherre tilsyn, men i sidste ende støtter vi os til Arbejdstilsynet. Man har i perioden forsøgt at rette op på de anmærkninger, som der har været fra Arbejdstilsynet og andre parter. Det er der gået tid med, uden at det har været tilfredsstillende, siger Niels Milo Poulsen og fortsætter:

- Vi har handlet ved at være i løbende dialog med hovedentreprenøren, og vi har haft vores egen eksterne rådgiver ude og vurdere sikkerheden. Så jeg føler, at vi har gjort, hvad vi kunne, siger Niels Milo Poulsen.

Pres på tidsplan

Det omfattende byggeri skal sikre, at Ølsted Skole fra næste skoleår kan rumme alle klassetrin fra 0. til 9. klasse. Den tidsplan kommer nu under pres.

- Det her presser en i forvejen stram tidsplan. Vi forventer stadig at komme i mål til næste sommer, men der bliver travlt, for byggeriet har stået stille på grund af de mange tvivlsspørgsmål om sikkerheden, der har været rejst, siger Niels Milo Poulsen.

Det aktuelle stillads er i følge direktøren forbedret, så de sidste tagarbejder kan gøres færdige under sikre forhold. I næste uge vil tagoverdækningen blive pillet ned af Henneberg Stilladser, inden den nye leverandør kommer og sætter en helt ny stilladsopsætning til næste etape af byggeriet.

- Vi er blevet betrygget i, at det sidste tagarbejde og nedtagningen af det nuværende stillads vil ske under sikre forhold, siger direktøren.

Det kommer 3F til at sikre sig er tilfældet.

- Der skal lægges en plan for nedtagningen, inden man går i gang. Vi kommer til at følge demontagen tæt for at sikre, at det sker korrekt, siger Niclas Bannebjerg Nanboe.