FAKTA: Sådan står det til med Europas natur

Trods løfte om det modsatte fra EU-landene går det tilbage for Europas natur. Mange naturtyper har det skidt.

En ny omfattende rapport fra EU's Miljøagentur om den biologiske mangfoldighed viser, at naturens tilstand generelt forringes i Europa.

220.000 mennesker, heraf mange frivillige, har bidraget med at samle data til rapporten "State of Nature in the EU".

Se mere her:

* Kun 15 procent af Europas naturområder har god bevaringsstatus. 81 procent er i dårlig status - en stigning på 6 procentpoint siden seneste rapport for perioden 2008-2012.

* Lidt under halvdelen (47 procent) af EU's 463 fuglearter er i god bevaringsstatus - et fald på 5 procentpoint.

* Andelen af fuglearter i dårlig tilstand er 39 procent - en forværring på 7 procentpoint.

* Udpegning af Natura 2000-områder har gavnet arter som gravand og tejst. Ynglebestande af trane og rød glente er de arter, som går mest frem. Det skyldes beskyttelse af deres levesteder.

* Landskaber som overdrev, højmoser, sumpe, klitter og marskland er i stærk tilbagegang.

* For mange marine områder er det ikke muligt at fastslå bevaringsstatus grundet manglende data.

Kilde: "State of Nature in the EU, 2013-2018" (EU's Miljøagentur).