Trafikken fyldte mest på borgermøde

Ofte er det højden på nybyggerier, der fylder mest hos naboerne. Højden blev da også nævnt, da der onsdag aften var borgermøde vedrørende lokalplanforslaget til et nyt boligbyggeri på Ahlgade 46-48 i Holbæk.

Men de trafikale forhold og andet fyldte mere i debatten, hvor der deltog 20 borgere i kantinen hos Holbæk Kommune i Kanalstræde 2 i Holbæk. Desuden var der ni andre, som var politikere fra kommunens klima- og miljøudvalg, administrationen, bygherre og arkitekt.

Forslaget til en ny lokalplan og et tilhørende kommuneplantillæg er fremlagt i høring frem til den 30. november.

Passer ind i den eksisterende husrække

Ifølge forslaget vil der blive mulighed for at nedrive de to ældre byhuse og en gammel værkstedsbygning på Ahlgade 46 og 48. I det nye byggeri bliver der plads til 18 boliger. Det fremlagte forslag går på fire etager i maksimalt 14 meter mod øst og tre etager i maksimalt 11 etager mod vest.

Tre af fem høringssvar i fordebatten gik på, at man mente, der bygges for højt. Højden blev da også nævnt på borgermødet i aftes, men var altså ikke et større emne i debatten. Arkitekt Lone Backs, der har tegnet det planlagte byggeri, fremhævede, at bygningerne trappes ned, så de passer ind i den eksisterende husrække.

Et bevaringsværdigt gademiljø

I stedet blev der talt en del om de trafikale forhold i og omkring Brolæggerstræde, der bliver nabo til nybyggeriet. Brolæggerstræde er udpeget som bevaringsværdigt gademiljø. Beboere fra området fortalte på mødet blandt andet, at skiltene, der oplyser om, at gennemkørsel ikke er tilladt ikke bliver respekteret. Også høj fart på Havnevej og i Brolæggerstræde blev nævnt. Desuden er der også problemer med, at rystelser giver revner i de ældre huse, og de frygter, at byggeriet kan betyde mere af den slags.

Nogle efterlyste også skitser fra bagsiden af nybyggeriet. Og der blev anket over, at der i den østlige side er indbliksgener i forhold til nabohuset, fordi den nye bygning er trukket nogle meter tilbage. Palle Larsen, der er direktør i PLA Invest A/S, som ejer grunden, sagde, at han vil bede arkitekten kigge på, om det kan ændres, så der bliver færre gener.

Vil rette henvendelse til trafikafdelingen

Angående de trafikale for­hold med blandt andet manglende respekt for skiltningen sagde formanden for klima- og miljøudvalget John Harpøth (DF), at det ikke er noget, der kan reguleres i lokalplanen.

- Men jeg sagde på mødet, at jeg godt vil rette henvendelse til kommunens trafik­afdeling endnu engang for høre, om der kan gøres noget. For der da en udfordring, hvis bilisterne ikke kan læse skiltene, siger John Harpøth til avisen.

På mødet opfordrede han desuden Palle Larsen til at holde en tæt dialog med naboerne, hvis kommunalbestyrelsen ender med at give grønt lys til byggeriet, og det lovede Palle Larsen at gøre.