Vi skal sortere mere af vores affald fra 2022

Den konkrete plan for fremtidens affaldssortering i Halsnæs er endnu ikke helt på plads, men her løftes sløret lidt for, hvad der er i vente

AFFALDSSORTERING Fra 2022 får Halsnæs nyt affaldssystem, som blandt andet betyder, at borgere og sommerhusejere skal sortere deres affald endnu mere, end de gør i dag.

Formålet er at genanvende betydeligt mere affald til gavn for både klima og miljø.

Ændringerne af affaldssystemet sker som følge af en regeringsaftale om øget sortering, som betyder, at affald i fremtiden skal sorteres i 10 fraktioner:

Madaffald, restaffald, plast, pap, papir, mad- og drikkekartoner, metal, glas, farligt affald og tekstiler.

Halsnæs Kommune er sammen med Halsnæs Forsyning i gang med at udarbejde en konkret plan for det nye affaldssorteringssystem, som også skal behandles politisk.

"Et godt formål "

Udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen ser frem til at få det kommende affaldssystem etableret og håber, at borgerne vil tage godt i mod det:

"Med den øgede affaldssortering vil du som borger faktisk opleve et højere serviceniveau, fordi du i fremtiden vil kunne komme af med flere typer af affald lige der, hvor du bor i stedet for, at du skal transportere det til genbrugspladsen, som tilfældet er i dag."

"Selvfølgelig kan den daglige affaldssortering godt opleves som mere besværlig, men jeg er sikker på, at vi om få år ikke kan forestille os en situation, hvor vi ikke affaldssorterer."

"Det tjener jo også et godt og højere formål. Meget af det affald vi i dag smider ud, kan bruges igen eller til andre formål, som vi eksempelvis ser det med bioaffald, der omdannes til varme, og plastikaffald som kan genanvendes. Derfor giver den nye ordning også god mening," udtaler Anja Rosengreen.

Fire beholdere

Hvilken betydning det nye affaldssorteringssystem helt præcist vil få for borgerne, er endnu ikke helt på plads. Men der er ikke lagt op til ændringer i, hvor ofte man for eksempel får tømt sit madaffald.

Husejere kan forvente at få fire nye affaldsbeholdere, som er større end de nuværende tre . De nye beholdere vil til sammen fylde ca. 2,8 m i bredden og ca. 0,8 m i dybden.

Sommerhusejere vil ligeledes modtage disse fire beholdere, som erstatning for den ene affaldsbeholder, de har i dag.

Beboere i etagebyggerier kan forvente, at der bliver etableret beholdere eller nedgravede løsninger, som er tilpasset de enkelte bebyggelser.

Det bliver dyrere

Affaldsgebyret forventes at stige som følge af de omkostninger, der er forbundet med at få hentet flere typer af affald end i dag. Til gengæld slipper man for nogle ture til genbrugspladsen.

Private og offentlige virksomheder, der har husholdningslignende affald, skal sortere i samme ti fraktioner som borgerne, men først fra 2023.

Inden den nye affaldssortering rulles ud i 2022, vil borgere, sommerhusejere og virksomheder få mere information om affaldssorteringen.

Der vil også blive formidlet gode råd til, hvordan man kan indrette plads til affaldssortering i f.eks. køkken eller garage, samt gode råd til hvordan man kan indrette sin standplads til de fire nye beholdere.