DEBAT: - Jeg beklager mine regneevner

Bernt Salzwedell Hvilegårdsparken 38 3320 Skævinge

Jeg har det lige som Hillerød Forsyning: Jeg skal også beklage, og for mit vedkommende drejer det sig om mine regneevner:

Et punktum i stedet for et komma på regnemaskinen, så DKK 500.000 delt med 40.000 borgere gav DKK 125,00. Det rigtige tal er DKK 12,50. Undskyld...

Tak til den kvikke person, der informerede mig om fejlen. Jeg burde selvfølgelig have tjekket tallene en ekstra gang, hvor jeg så havde kunnet konstatere følgende:

Hillerød Kommunes indbyggertal har passeret 50.000 - og ikke 40.000. som jeg skrev.

Hvis det tal, der er anført i aviserne som indkøbsværdien for kontormøblerne, er DKK 2.300.000, så udgør den manglende rabat ikke "en halv million", men DKK 621.000.

Det er mange penge i min verden:

For det beløb kunne man i Hillerød Kommune for eksempel have undladt at spare DKK 130.000 på det social psykiatriske Værested med de konsekvenser, som denne besparelse har medført.

For restbeløbet kunne der for eksempel være blevet brugt midler til at forbedre trafiksikkerheden i Skævinge, som der i den grad er behov for.

Det kan ikke være rigtigt, at man ikke kan prioritere og finde midler til blandt andet en fodgængerovergang på en befærdet vej (Borupvej/Kaj Sommers Vej), hvor børn og voksne skal passere en vej med tung trafik for at komme til skole og en børneinstitution. Et ønske, som er blevet fremført igennem de seneste mange år.

Jeg skal beklage mine manglende regneevner og vil fremover kontrollere, at tallene er retvisende.