DEBAT: Borgerne siger ja tak til livestreaming af byrådsmøder

Thomas Brøndtved, Fritoften 3, Stenløse

Jeg har fulgt debatten i Lokalavisen om byrådets beslutning om at nedstemme forslaget fra Lokallisten Ny Egedal om fremadrettet at livestreame byrådsmøderne i Egedal Kommune. Alle partier på nær SF og Lokallisten Ny Egedal stemte forslaget ned, og flere af partierne er efterfølgende kommet med den ene søforklaring efter den anden hvorfor de ikke lige synes det er god ide med at borgerne kan følge byrådsmøder hjemmefra, ifølge de udtalelser, der er refereret i Lokalavisen fra byrådsmødet.

Hvorfor vil f.eks. de konservatives Charlotte Haagendrup ikke have, at borgerne kan følge med hjemmefra? Charlotte Haagendrup udtaler, at "livestreaming ikke hører hjemme her i byrådssalen, det er et seriøst rum"! Så Charlotte Haagendrup mener, at det med at livestreame byrådsmøderne ikke er seriøst?

Er det seriøst? Nej.

Rigtig mange seriøse byråd landet over livestreamer byrådsmøder til stor glæde for og med åbenhed ud til borgerne. Folketinget streamer også, så hele landets befolkningen kan følge med i demokratiet.

Socialdemokratiets gruppeformand Ib Sørensen er enig med nej-flertallet.

Socialdemokratiet i Egedal vil altså ikke have, at borgerne kan følge med i demokratiet, og det til trods for at vi er i coronatider. De vil ikke lytte til borgernes ønske om at kunne følge med hjemmefra. Masser af familier har altså svært ved at nå hjem fra arbejde m.v. og være i byrådssalen til kl. 18.00 lige midt i spisetiden, unger der skal sove m.v. Andre igen arbejder også på dette tidspunkt og kan derfor ikke møde op.

Ib Sørensen udtaler også, at byrådsmøderne ikke skal være borgermøder. Hvorfor ikke? Hvad er det han helst vil gå og "putte" med og ikke ønsker at dele med flere end de meget få, der normalt møder op til byrådsmøderne? Hvad er Ib Sørensen og S samt de øvrige nej-sigere bange for??

De Radikales Rikke Mortensen skriver på Facebook, at hun er for livestreaming, og at hun har bragt dette emne op allerede i sidste byrådsperiode. Hvorfor i alverden bakker hun så ikke Lokallisten Ny Egedal op? Nok fordi det ikke er hendes ønskemål men blot er et forsøg på at please V og S.

Den største undren i debatten om livestreaming af byrådsmøder er nok, at vores borgmester Karsten Søndergaard og Venstre ikke bakkede dette rigtigt udemærkede forslag op. Vores borgmester, der ellers siger, at han vil alle borgere i Egedal, og at han ønsker verdens bedste Egedal. Men åbenbart bare ikke med gennemsigtighed og oplysning.

Byrådsmøderne er borgernes/vælgernes mulighed for at følge med i demokratiet mellem valgene.

Næste kommunalvalg banker på døren, med kun 1 år til at nuværende byrådspolitike- re og fremtidige nye opstillede, skal op til eksamen.

Som borger sidder jeg og flere, jeg har talt med, tilbage med en følelse af, at vores kommunalt valgte politikere ikke vil denne åbenhed ud til borgerne. Og man kan så tænke, at det er nok fordi flere har glemt, at det er os borgere, der har stemt jer ind.

Jeg må her sige, at det er virkelig forfriskende, at vi har fået Lokallisten Ny Egedal, en lokalliste, der vil borgerne og som tør at tage kampen op med de etablerede og lidt støvede partier i byrådet.

Så kære byråd - I har skidt i nælderne og igen ønsket at holde borgerne ude på trods af gentagne og halvhjertede ytringer om det modsatte.