Debat: Unødvendige skattestigninger

Louise Siv Ebbesen, Kandidat KV21, Liberal Alliance, Eremitageparken 285, 2800 Kgs. Lyngby

Her er til ti eksempler på, hvorfor skattestigninger er unødvendige i Lyngby-Taarbæk kommune

Det er under alt kritik, at en enig kommunalbestyrelse nu vil hæve skatten i Lyngby-Taarbæk. Jeg anerkender, at opgaven de har stået overfor har været svær, pga. den enorme ekstra udligningsregning og de løbende regninger til letbaneprojektet. Men i stedet for at hæve skatten, kunne kommunalbestyrelsen have fundet pengene ved at prioritere det vigtigste og rydde op på de øvrige poster. Hvis Liberal Alliance havde været en del af forhandlingen, havde vi bl.a. peget på 10 steder, man kunne have fundet pengene:

1. Ældreområdet: På ældreområdet skal der etableres 477 nye plejeboliger fordelt på 6 plejecentre, og der er afsat 5 mio. kr. til forberedelsesfasen . Planen er altså, at det er kommunen, der skal bygge og drive omsorgstilbuddene for ældre på sigt. I stedet burde kommunen åbne op for, at private aktører i højere grad kan løse velfærdsopgaverne. Dette kræver en betydelig afbureaukratisering af områderne.

2. Pseudoearbejde: I aftalen kan vi læse, at der er afsat 3 mio. kr. til udvikling af organisations- og arbejdsmetoder inden for ældreplejen ". Intentionen er god, men dette opnås bedst via innovation blandt konkurrerende aktører.

3. Erhvervsområdet: Det skal være slut med udlån af kommunale el-cykler og andre tilbud, der konkurrerer med de lokale erhvervsdrivende. Rygestopkurser skal overlades til private udbydere. Hvis man har råd til cigaretter, har man også råd til at betale for et rygestopkursus .

4. Bæredygtighedsområdet: Der oprettes en pulje i forlængelse af Bæredygtighedsstrategien. Man skal være varsom med puljer, hvor hovedparten af midlerne ofte forsvinder i administration og der er en overhængende fare for, at ansøgerne anvender dem til tvivlsomme pseudoprojekter .

5. Naturområdet: Der bruges 2,7 mio. kr. på flere blomster. Dette er en fantastisk ambition, men hvorfor kan denne opgave ikke løses af de private grundejerforeninger, samt af kommunens nuværende ansatte vej- og parkarbejdere?

6. Beskæftigelsesområdet: Her kan der muligvis spares ressourcer, ved at mindske kontakten med ressourcestærke ledige (fx dimittender fra DTU), som kan klare deres jobsøgning selv, de få måneder de er ledige.

7. Udlændingeområdet: Jeg gad vide om de 7,3 mio. kr., der bl.a. anvendes til hjemrejseydelser, går til mennesker, som reelt forlader Danmark og ikke vender tilbage, som det er set i andre kommuner ?

8. Strategiarbejde: Der bruges 9,6 mio. kr. på en vision for Kgs. Lyngby. Men bør det ikke være politikernes opgave at skabe en vision for byen?

9. Administration: Gør som den mest udgiftseffektive kommune, og mindsk udgifterne til administration og ledelse .

10. Rådhuset: Genoverveje behovet for en renovation af rådhuset.