Bibliotek holder åbent under udbedring af vandskade

Kulturium Bibliotek i Ishøj blev natten til den 13. september udsat for vandskade, hvilket medførte, at store mængder vand kom ned gennem loftet i børneafdelingen.

Mængden af vand var så stor, at i omegnen af 95% af bibliotekets samlede gulvareal blev oversvømmet. Både dele af loftet, gulvet, gipsvægge, inventar og hele 2.414 bøger blev skadet af vandet.

Skaden er nu i gang med at blive udbedret, så biblioteket igen kan blive lige så besøgsvenlig som før vandskaden.

Åbent i hele udbedringsperioden

Biblioteket har nu en plan for udbedringen af skaderne klar, hvor biblioteket kan holde åbent i hele udbedringsperioden.

Arbejdet kan dog ikke udføres helt uden gener, og de besøgende vil opleve lidt mere rod og støj end de har været vant til.

Den foreløbige tidsplan for udbedring af vandskaden er, at der i uge 43-45 bliver udbedret vægge og lofter med start i børnebiblioteket. Herefter udbedres gulve fra uge 46.

Dette betyder at visse arrangementer i perioden vil være aflyst. De besøgende opfordres til at holde øje med bibliotekets hjemmeside, ishojbib.dk, som løbende vil blive opdateret med evt. ændringer i arrangementer.

Kulturium Bibliotek glæder sig til at byde besøgende velkommen på biblioteket under udbedringsperioden og håber på forståelse for de gener udbedringsarbejdet må medføre.