En 2-1-vej duer alligevel ikke

Der skal en regulær cykelsti til for at sikre cyklister på vejen mellem Niløse og Dianalund.

Vejen fra Dianalund til Niløse er ikke den sikreste vej for bløde trafikanter. Det har været kendt længe. Over en periode på 12 år har der været 11 trafikuheld - seks med personskade.

Derfor bliver der da også arbejdet med at gøre Dianalundvejen - som den hedder - sikrere. For tre år siden foreslog byrådsmedlem Linda Nielsen (SF) at undersøge, om ikke en 2-1-vej kunne være løsningen. En sådan vejløsning er for eksempel taget i brug på Næstvedvej i Sorø.

Nu har den kommunale forvaltning med hjælp fra rådgiver undersøgt vejstrækningen nøje for at se, om 2-1-løsningen kan bruges. Konklusionen er, at det kan den ikke.

Bakker og sving

Der er for mange sving og bakker, og det betyder, at oversigtsforholdene ikke er gode nok til, at bilisterne i tide kan se, at der kommer en modkørende, og at det er tid til at trække ud til siden. Selv ikke hvis hastigheden blev sat ned til 40 kilometer i timen, vil oversigtsforholdene være gode nok alle steder.

Teknik- og miljøudvalget valgte derfor ved sit seneste møde at opgive at arbejde videre med 2-1-vejen.

I stedet skal der arbejdes videre med mulighederne for at lave en selvstændig cykelsti mellem Dianalund og Niløse. En sådan løsning vil koste omkring 10,5 mio. kr.

Ikke prioriteret endnu

Kommunalbestyrelsen har for årene 2021-2024 kun afsat 10 millioner til at udbygge cykelstinettet i Sorø Kommune, så der skal søges penge fra en statslig cykelsti-pulje for at komme i mål.

Kommunen har flere andre cykelsti-ønsker, der presser sig på, og politikerne i teknik- og miljøudvalget har derfor udskudt at tage stilling til, i hvilken rækkefølge projekterne skal prioriteres.

Udover en cykelsti til Niløse er der ønsker om cykelstier mellem Tersløse og Dianalund, langs Fulbyvej på strækningen Pedersborg-St. Ebberup, Næstvedvej fra Broby Overdrev til Knudstrupvej, Munke Bjergbyvej fra Munke Bjergby til Tersløsevej og endelig mellem Stenlille og Dianalund.