PET skal granske alle ansatte i politiet og deres familier

Rigspolitiet skærper sikkerheden og indfører tjek af ansattes ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år.

Alle ansatte i dansk politi skal nu sikkerhedsgodkendes til et højere niveau end tidligere. Det kræver, at medarbejderes kærester, ægtefæller og hjemmeboende børn over 18 år skriver under på, at PET må gå dem efter i sømmene.

Skriver de ikke under på dette, kan betjentene miste arbejdet.

Det skriver Berlingske.

Beslutningen om at granske de politiansatte og deres nærmeste er truffet af Rigspolitiet. Det er sket med henblik på at højne sikkerheden i dansk politi. Sikkerhedsgodkendelsen omfatter i alt 16.900 ansatte i politiet.

- Vi har altid undersøgt vores ansatte, og nu foretager vi et egentligt sikkerhedstjek til et højere niveau, siger Ina Eliasen, der er HR-direktør i Rigspolitiet.

- Vi forholder os blandt andet til terror og dybt professionelle kriminelle netværk. Vi skal sikre, at vores ansatte ikke befinder sig i en situation, hvor de forkerte kan udnytte dem, tilføjer hun.

Rigspolitiet har besluttet, at alle ansatte i dansk politi skal sikkerhedsgodkendes til niveauet "fortroligt". Enkelte medarbejdere har dog skullet godkendes til niveauet højere kaldet "hemmeligt".

Det er ifølge Berlingskes oplysninger blevet pålagt betjentene at oplyse, om de har økonomisk gæld og i så fald, hvor mange penge det drejer sig om.

Også ophold i udlandet inden for de seneste fem år har betjentene skullet informere om.

Bent Greve, der er professor og forsker i arbejdsmarkedspolitik ved Roskilde Universitet, kan ikke forholde sig til den sikkerhedsmæssige del af sagen.

Han kalder det dog usædvanligt, at også ægtefæller og børn skal kontrolleres.

- Jeg finder det svært at forstå, hvorfor ægtefæller og børn skal indgå, før man kan tage stilling til, hvorvidt en person kan udføre sit arbejde. Dette må afhænge af den pågældendes kvalifikationer, siger han til Berlingske.

Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt har forståelse for, at man har indført det skærpede baggrundstjek.

- Men det, der halter i denne sag, er informationen om, hvorfor og præcis hvad det er, man vil undersøge omkring vores familiemedlemmer. Det har været mangelfuldt, og det er noget, vi har gjort opmærksom på over for Rigspolitiet, siger han.

Berlingskes artikel