En nuanceret tilgang til en havvindmøllepark, tak

Debat

Stevns: Efter at have læst vores borgmesters kategoriske holdning til planerne om en kystnær havvindemøllepark i Køge Bugt, som stod at læse i DAGBLADET lørdag 16. november, har jeg undret mig over, om det mon var vores folkevalgtes fælles holdning.

I dagens DAGBLADET onsdag kunne jeg heldigvis konstatere, at det ikke nødvendigvis var tilfældet.

Der har angiveligt været en livlig debat på Facebook om emnet siden lørdagens artikel, som jeg blot ikke har været vidende om, qua at jeg ikke er på det medie.

Glædeligt var det at konstatere, at i hvert fald De Radikales Line Krogh Lay har en mere nuanceret holdning til sagen. Jeg stiller mig op i rækken af dem, der hilser vindmøllerne velkommen.

Jeg er enig i Lines synspunkter om, at hvis vi vil noget med den grønne omstilling, så skal vi væk fra refleksreaktioner så som »ja, til vedvarende energi, men ikke her hvor jeg bor«.

I stedet for at anskue havvindmølleprojektet som et problem, kunne et forslag være at vende det til en mulighed for Stevns Kommunes ambitioner om at bidrage til den grønne omstilling. Gå i stedet aktivt ind i dialogen med Københavns Kommune og HOFOR og få sikret ejerskab til noget af strømmen fra parken.

Med en projekteret effekt på 250 MW på 63 vindmøller vil en enkelt af disse vindmøller umiddelbart kunne dække en tredjedel af Stevns Kommunes cirka 10.000 husstandes behov for el. Det ville da rykke gevaldigt ved Stevns Kommunes grønne profil. Og kup i stedet narrativet om parken ved at stille krav til navnet. Med en placering 8,5 km fra Stevns kyst, vil eksempelvis Stevns Nord Vindmøllepark da være langt mere retvisende end Aflandshage.

At en havvindmøllepark 8,5 km fra Stevns »vil sætte Stevns Klint som Unesco Verdensarv og vores natur på spil«, som Borgmesteren citeres for i lørdagsavisen, har jeg i hvert fald svært ved at se.

Mikkel Sørner

Grønninggaard

Hellestedvej 6,

Arnøje