DEBAT: Svar på Per Sørensens læserbrev vedrørende Lions Park

Annika Rée (V); Medlem af Kommunalbestyrelsen og politisk udpeget medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park Søllerød

DEBAT Jeg forstår udmærket Per Sørensens spørgsmål vedrørende sagen om Lions Park på baggrund af artiklen i Rudersdal Avis 3. december.

Lions Park Søllerød har i mange år været et veldrevet og velrenommeret bofællesskab med stort fokus på musikalske aspekter. Det består af et plejecenter med 72 pladser, der drives i overensstemmelse med en driftsaftale med kommunen, og et seniorbofællesskab med 103 lejeboliger.

Efter min mening er Lions Park Søllerød en konstellation, hvor vi lidt populært kan sige at 2+2 giver 5, idet seniorcenter og plejecenter kan dele forskellige faciliteter f.eks. genoptræning, plejepersonale, en restaurant m.m.

Siden 2018 har jeg været politisk udpeget medlem af Fondsbestyrelsen for Lions Park Søllerød, og har i den egenskab varetaget kommunens interesser med et særligt fokus på plejecenteret. Økonomi og regnskaber er en af de vigtigste opgaver for bestyrelsen, idet vi skal sikre en god drift i overensstemmelse med den service, vi ønsker at tilbyde og med en robust økonomi.

Vi får regnskaber fremlagt af vores revisionsselskab, og må stole på deres faglige vurdering. Som lægmand skal jeg ikke gøre mig klog på fortolkning af en driftsaftale og dennes indvirkning på regnskaberne. Det er det vi betaler revisionsfirmaet for.

I sagen om de 11 mio kr. har der været uenighed om tolkningen af driftsaften. Det er der sådan set ikke noget usædvanligt i, og der er ikke mistanke fra hverken fondsbestyrelsens eller kommunens side, om at der er foregået svindel med skattekroner.

I en situation som denne, er det utrolig vigtigt, at vi ikke får ødelagt den gode konstellation som Lions Park Søllerød er, hvor 2+2 giver 5. Jeg tror ikke, at de synergieffekter vi har ved at have plejecenter og seniorcenter sammen, kan resultere i 11 mio. kr. i overskud over en årrække. Det må også bero på andre forhold. Derfor skal vi selvfølgelig nu både have ryddet op og rettet op på de forhold, der er kommet frem.

Dernæst mener jeg, at Lions Park kan få gavn af et endnu tættere samarbejde med kommunen f.eks. ved at børn fra daginstitutioner og beboerne får et fællesskab i musikalske oplevelser eller ved at musikskolen, der ligger på Mariehøjcenteret meget tæt på Lions Park, indgår i et tættere samarbejde til glæde for alle parter.