Da piger og karle drog fra landsbyen til juleudstilling i købstaden anno 1917

Knud Rasmussen, Stevns Lokalhistoriske Arkiv