Borgere: Kommunen misinformerer på det groveste

Efter Hørsholm Kommune for nylig forlængede høringsperioden for lokalplan 170, der omhandler den gamle sygehusgrund, hvor det kommende byggeri PH Park skal opføres på grund af ændrede højder på det kommende byggeri, er flere naboer begyndt at protestere højlydt og i fællesskab.

I begyndelsen af august oplyste Hørsholm Kommune, at man havde angivet fejlagtige oplysninger omkring byggehøjde i lokalplanen til det kommende byggeri PH Park, og derfor så kommunen sig nødsaget til at forlænge byggeriets høringsperiode. Det blev i den forbindelse understreget, at der var tale om en lille fejl, som ikke havde indvirkning på det samlede byggeri.

Den forklaring accepterer naboerne til det kommende byggeri dog ikke. De mener, at der er tale om en væsentlig ændring af, hvad politikerne tidligere har lovet dem i forhold til det nye byggeri.

Derfor har naboerne skrevet et samlet høringssvar, der kommer fra beboere på Hasselvej, Bolbrovej, Usserød Kongevej og fra Grundejerforeningen Hørsholm Gårdhuse. I høringssvaret skriver naboerne blandt andet:

- De ændrede tagkoter viser på alle måder, at lokalplanforslaget lægger op til et alt for højt og dominerende byggeri. De politiske udmeldinger, som vi har fået fra borgmester Morten Slotved og andre politikere om, at det planlagte byggeri ikke ville blive meget større end den gamle hovedbygning er simpelthen ikke rigtige. Der er tale om misinformation af værste karakter.

Af høringsvaret fremgår det samtidig, at det korrigerede lokalplanforslag nu lægger nu op til tagkoter på mellem 28 og 47 meter på bygninger, som er placeret ud mod Bolbrovej og Højmosen, mens det tidligere hospitalsbyggeri har haft maksimale tagkoter på mellem 27,5 og 33,4 meter. Der er altså tale om, at bygningerne kan blive væsentligt højere, end det tidligere hospital var. Naboerne nævner samtidig andre dele af byggeriet, der ligeledes vil blive højere, end de gamle hospitalsbygninger var det.

Derfor mener naboerne ikke, at kommunens udsendte skyggediagrammer kan være korrekte, hvilket kommunen ellers oplyste, at de var i starten af august.

- I kommunens udmelding af 7. august anføres, at de udsendte skyggediagrammer fortsat er korrekte. Det forekommer os dybt utroværdigt, at den massive forhøjelse af bygningshøjder ikke skulle have nogen virkning på lysforholdene i hele området. Alternativet er, at de korrekte bygningshøjder har været kendt i meget lang tid, uden at man har ønsket at viderebringe dem til offentligheden, skriver naboerne således i høringsvaret.

Fra Borgmester Morten Slotved (K) lyder det, at man fra kommunens side spiller med åbne kort.

- Jeg synes ikke, at vi prøver på at skjule noget. For mig har det været vigtigt, at vi forlængede høringsprocessen, fordi det er vigtigt, at alle borgere får at vide, hvor højt det nye byggeri kan blive. Kigger man på højderne, så vil jeg sige, at vi kommer til at kigge meget nøje på, hvorhenne på grunden hvilke bygninger bliver placeret, når vi skal vedtage lokalplanen, forklarer borgmesteren.

Artiklen er et uddrag af en længere historie, der kan læses i sin fulde længde i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 24. august.